Środki na walkę z cukrzycą i otyłością

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Regionalny Program Przeciwdziałania Nadwadze, Otyłości i Cukrzycy w województwie na lata 2017-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego przeznacza ponad 23,5 mln zł na projekty związane z poprawą dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej, która w efekcie ma ułatwić pozostanie w zatrudnieniu lub ewentualny powrót do pracy po chorobie.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, cukrzyca i otyłość znajdują się wśród chorób cywilizacyjnych o największym zagrożeniu dla zdrowia i życia ludności. Śląskie przoduje wśród regionów pod względem przypadków zachorowalności na cukrzycę, również liczba zgonów spowodowanych tą chorobą jest największa na tle pozostałych regionów. Istotnym zaś czynnikiem rozwoju cukrzycy jest m.in. nadmierna waga ciała. Tu z kolei z badań wynika, że osoby żyjące z nadwagą lub otyłością stanowią ok. 60% mieszkańców województwa (dotyczy to grupy wiekowej 15 lat bądź więcej). To również stawia region w niebezpiecznej, trzeciej pozycji w porównaniu do pozostałych w kraju.

Niepokojące dane skłoniły Zarząd Województwa do przygotowania Programu przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy. Środki zaplanowane w RPO WSL stwarzają realne szanse na wdrożenie założeń programu.

"Nadwaga i cukrzyca często idą w parze, co gorsza dotykają coraz młodszych mieszkańców naszego regionu. By skutecznie walczyć z tymi chorobami, potrzeba jest zarówno podniesienia świadomości skutków nadmiernej wagi ciała, sposobów jej zapobiegania, jak i leczenia cukrzycy. Regionalny Program Przeciwdziałania Nadwadze, Otyłości i Cukrzycy pozwoli usystematyzować sposoby walki z tymi zjawiskami, a środki europejskie - wdrożyć je w życie dla dobra mieszkańców województwa" - mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Przyjęty przez Zarząd dokument ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w wieku aktywności zawodowej na temat konsekwencji nadwagi i otyłości; ma również pomóc w identyfikowaniu jej objawów, umożliwić wczesną diagnostykę i leczenie, a także ma służyć propagowaniu zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej jako formy zapobiegania wystąpienia ryzyka choroby.

Wraz z przyjęciem Programu przeciwdziałania nadwadze, otyłości oraz cukrzycy, Zarząd ogłosił nabór projektów. Środki z RPO WSL mają pomóc w stworzeniu jak najlepszej oferty dla mieszkańców regionu. Na wnioskodawców czeka ponad 23,5 mln zł, po które mogą sięgnąć wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (chyba, że te prowadzą działalność gospodarczą), warunkiem jest tylko, aby projektodawca lub partner prowadził działalność w obszarze świadczenia usług zdrowotnych na terenie województwa. Propozycje projektowe powinny dotyczyć badań w zakresie nadwagi i otyłości, szkoleń i konsultacji z dietetykiem i psychologiem w zakresie przeciwdziałania nadwadze i otyłości, oznaczania stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej oraz działań informacyjno-edukacyjnych.

Już dzisiaj można zapoznać się ze szczegółami naboru projektów. Projekty będzie można składać od 27 listopada do 8 stycznia 2018 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego łącznie dysponuje kwotą ok. 200 mln zł na działania na rzecz poprawy dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu oraz powrót do pracy. Program przeciwdziałaniu nadwadze, otyłości i cukrzycy jest jednym z nich. Obecnie trwają jeszcze prace nad przygotowaniem programów rehabilitacji w obszarach: chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób psychicznych i zaburzeń zachowania, chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego i chorób układu oddechowego.

Ponadto RPO WSL finansuje również wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy, działań ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz działań zmierzających do przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalając im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.

Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie o naborze wniosków