Konferencja otwierająca prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego

2018-10-11 10:00 (Czwartek)
Wydział Teologiczny, Katowice
Wicemarszałek Michał Gramatyka.

Czwartek, 11 października 2018, godz. 10.00

Konferencja otwierająca prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa ma na celu m.in. dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do nowo przyjętych oraz aktualnie przygotowywanych dokumentów na szczeblu rządowym. Zaktualizowany dokument będzie również stanowił podstawę dla procesu opracowywania nowego regionalnego programu operacyjnego na lata 2021-2027.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in.: 

  • tryb i harmonogram prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, 
  • planowane prace w systemie regionalnych dokumentów branżowych, najważniejszych uwarunkowań krajowych i europejskich, 
  • trendy i wyzwania dla rozwoju regionu.

W otwarciu spotkania udział weźmie wicemarszałek Michał Gramatyka.

Więcej na stronie Województwa Śląskiego

Auli, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Śląski, ul. Jordana 18, Katowice