Let the Stars Shine

Zdjęcie Zdjęcie
Konkurs na najlepsze projekty realizowane w miastach z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej
Mieszkańcy gmin z terenu Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej mogą wziąć udział w etapie regionalnym europejskiego konkursu „Let the Stars Shine”.

Celem konkursu zainicjowanego przez posła do Parlamentu Europejskiego Lamberta van Nistelrooija jest wyłonienie najlepszych projektów realizowanych w miastach z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie.

W obowiązującej w tym roku formule to mieszkańcy wskazują projekty – „gwiazdy”. Jak mówią sami organizatorzy, ideą konkursu jest odkrycie i pokazanie prawdziwych gwiazd – projektów, które w najlepszy sposób wykorzystały fundusze europejskie, a także sprawdzenie, czy inwestycje przy wsparciu funduszy europejskich są dostrzegane i prawidłowo identyfikowane przez ludzi w otoczeniu.

Uczestnicy dokonują zgłoszeń projektów poprzez formularz na stronie internetowej www.konferencjamiasto.p/konkurs. Jedno zgłoszenie powinno zawierać wskazanie jednego projektu, ale jeden uczestnik może dokonać kilku zgłoszeń. W drugim etapie, spośród nadesłanych zgłoszeń, wyboru gwiazd dokona kapituła.

Organizatorem konkursu „Let the Stars Shine” w województwie śląskim jest poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht. Honorowy patronat na konkursem objęli Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak.

Więcej informacji oraz regulamin na stronie http://www.konferencjamiasto.pl/konkurs/