Podpisanie umów w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych

2018-07-12 13:00 - 14:00 (Czwartek)
Starostwo Powiatowe w Myszkowie
Marszałek Wojciech Saługa i wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Czwartek, 12 lipca 2018, godz. 13.00

Podpisanie umów w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych.

Umowy dotyczą udzielenia przez Województwo Śląskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa śląskiego. Wsparcie finansowe dla sołectw służy realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+ oraz „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030”.

W podpisaniu umów z przedstawicielami gmin z terenu powiatu myszkowskiego udział weźmie marszałek Wojciech Saługa oraz wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Więcej o konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych.

Starostwo Powiatowe w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, Myszków