Siemianowice Śląskie: pałac Donnersmarcków będzie służyć mieszkańcom

Podpisano umowę na dofinansowanie z funduszy unijnych I etapu rewitalizacji kompleksu pałacowo-parkowego Donnersmarcków

Dzięki wsparciu z funduszy RPO w ramach działania 10.3. „rewitalizacja obszarów zdegradowanych” beneficjent - INSPIRATION POINT SA będzie mógł dostosować ten zabytek do pełnienia funkcji społecznych, kulturalnych oraz gospodarczych. Inwestor dokona kompleksowej rewitalizacji obiektu, jak i terenu ogrodu pałacowego. Prace obejmują adaptację budynku do nowych funkcji wraz zakupem wyposażenia do sal szkoleniowych i konferencyjnych.

„Dla Siemianowic Śląskich ten zabytek to jedno z najważniejszych miejsc, wspaniale zlokalizowane, w pięknym otoczeniu. To powinno być koło zamachowe dla miasta. Cieszę się, że tak wspaniale wygląda. Cieszę się, że pieniądze unijne trafiają w dobre ręce” – powiedział podczas podpisania umowy członek Zarządu Województwa Henryk Mercik. Jego zdaniem Pałac Donnersmarcków w nowej szacie będzie miał znaczenie w skali województwa.

Wartość całkowita inwestycji wynosi ok. 37 mln zł. Beneficjent otrzymał ok. 19 mln zł dofinansowania, w tym ok. 17 mln zł z EFRR oraz 2 mln zł z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego. Realizacja siemianowickiego projektu wpisuje się w tzw. Oś priorytetową X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Wysokość alokacji na wynosi 293,4 mln euro. Z tej kwoty na projekty w ramach działania 10.3 przeznaczono ok. 547,8 mln zł.

Celem wsparcia w tym obszarze jest wywołanie pozytywnych zmian, które mają prowadzić do wyrównania społecznych różnic. O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty, które znalazły się w gminnych programach rewitalizacji. Identyfikują one m.in. obszary podlegające rewitalizacji ze względu na kryteria przestrzenne i ekonomiczne ze szczególnym nasileniem problemów społecznych. Wsparcie projektów infrastrukturalnych w tym przypadku ma charakter uzupełniający i możliwe jest jedynie w powiązaniu z działaniami realizowanymi na rzecz danej społeczności na terenie objętym rewitalizacją, wykazując tym samym charakter kompleksowy przedsięwzięć.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak