Województwo Śląskie

Aktualności

Kreatywnie o funduszach europejskich

Tysiące gości IV edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich


Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Ruszyła IV edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich. To największe wydarzenie dla projektów europejskich w Polsce. Tegoroczna edycja potrwa do 21 maja


Na roboczo o Interreg

Wicemarszałek województwa Michał Gramatyka spotkał się dziś z przedstawicielami instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska


Unia po 2020 roku

Budżet Unii Europejskiej po roku 2020 i jego konsekwencje dla Europejskiej Polityki Spójności oraz samorządów były tematem spotkania przedstawicieli miast Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 


Szkoła życia, czyli jak edukować w gospodarstwie

Po raz pierwszy Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w roku 2017


Śląskie Programy Zdrowotne

Ponad 80 mln zł w Regionalnym Programie Operacyjnym na działania służące polepszeniu stanu zdrowia mieszkańców w wieku aktywności zawodowej


Konkurs dla służb ratowniczych

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs, w którym dofinansowanie mogą otrzymać projekty służące wzmocnieniu potencjału służb ratowniczych poprzez wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych


Wydłużenie terminu naboru projektów z obszaru rewitalizacji

Zarząd podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru projektów dotyczących rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie subregionu północnego (do 27 kwietnia br.) oraz subregionu centralnego (do 31 maja br.)


Obradował Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020

Pierwszy raz w tym roku zebrał się Komitet Monitorujący dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Obradom przewodniczył wicemarszałek Michał Gramatyka. Tematy posiedzenia były zdominowane kryteriami wyboru projektów, które służą sprawnemu aplikowaniu o środki.


Podsumowano RPO WSL 2007-2013

Członkowie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 spotkali się po raz ostatni, aby przyjąć sprawozdanie końcowe z realizacji Programu, który w poprzedniej perspektywie unijnej oferował ponad 1,7 mld euro na inwestycje w regionieZobacz również

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie