Województwo Śląskie

Aktualności

Likwidacja niskiej emisji – kolejne rozdanie funduszy unijnych

Zarząd Województwa zdecydował o dofinansowaniu kolejnych inwestycji z terenu Subregionu Centralnego, które służą likwidacji niskiej emisji.


Prawie 100 mln zł trafi na projekty z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz projekty związane z wymianą oświetlenia w gminach na bardziej efektywne energetycznie. To kolejna transza pieniędzy z obszaru gospodarki niskoemisyjnej, gdzie w Regionalnym Programie Operacyjnym zaprogramowano największą pulę środków – łącznie ok. 800 mln euro.

Duża część tej kwoty jest przyporządkowana poszczególnym subregionom, dla których odrębnie są prowadzone konkursy. W subregionie centralnym zakończono w tym obszarze cztery nabory projektów, na które przeznaczona została kwota prawie 950 mln zł. Ocena projektów zakończyła się dla trzech naborów, w których wybrano do wsparcia łącznie 65 projektów.

Poza wyżej wymienionymi, związanymi z OZE i wymianą oświetlenia, są to również inwestycje w niskoemisyjny transport. Łączne dofinansowanie tych projektów to ponad 630 mln zł.

W najbliższym czasie nastąpi rozstrzygnięcie kolejnego spośród zakończonych naborów, związanego ze wsparciem efektywności energetycznej i OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Tam beneficjenci czekają na kolejne dotacje w ramach kwoty ok. 300 mln zł.

„Sprawa ograniczenia niskiej emisji to jeden z najistotniejszych celów w polityce regionalnej. Zdajemy sobie sprawę, że o sukcesie tych działań może zadecydować długofalowa walka z tym zjawiskiem. Warto wykorzystać szanse, jakie dają fundusze unijne. Inwestujmy skutecznie w zastosowanie odnawialnych źródeł energii, transport niskoemisyjny oraz efektowność energetyczną” – powiedział marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.Zobacz również

więcej w kategorii: ekologia fundusze europejskie infrastruktura komunikacja

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie