Województwo Śląskie

Aktualności

Zakończono prace nad Planem Gospodarki Odpadami

Zarząd Województwa przyjął „Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” i przekazał go Ministerstwu Środowiska. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez ministra trafi pod obrady Sejmiku Województwa.


„Przygotowanie dokumentu wymagało od nas wytężonej pracy. Nasze województwo jest bowiem specyficznym regionem – z największym obszarem aglomeracyjnym w kraju, który bezsprzecznie wymaga specyficznych rozwiązań chociażby w kwestii właśnie gospodarki odpadami. Przy tej okazji warto jeszcze raz nadmienić, że czekamy z niecierpliwością na ustawę aglomeracyjną, która uporządkowała by wiele spraw, w tym gospodarkę odpadami”, powiedział Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa.

Skomentował także tempo prac nad przyjęciem dokumentu. Podstawową przyczyną późniejszego przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego tego dokumentu były ponad półroczne opóźnienia związane z przygotowaniem przez Ministerstwo Środowiska Krajowego Programu Gospodarki Odpadami. Miał być gotowy do końca 2015 r. Miał podać kierunki, którymi miały podążać wojewódzkie programy – gotowe do końca 2016 r.

Przygotowaniom dokumentu towarzyszyły szerokie konsultacje społeczne. Do programu wpłynęło 430 uwag, „Jednym z większych problemów, któremu musimy sprostać jest sprawa termicznej utylizacji odpadów, co znowu łączy się ze specyfikacją naszego regionu. Na przykład w sąsiadującym z nami województwie świętokrzyskim w ogóle nie ma takiej potrzeby. Do tej pory żadna tego typu instalacja u nas nie powstała. Musimy jednak być gotowi na to zadanie”, stwierdził Henryk Mercik.

Ważne były także konsultacje z Komisją Europejską. Urząd Marszałkowski był z nią w stałym kontakcie. „Wiedziała ona , że stawiamy na dłuższy proces konsultacyjny, bo zależy nam na stworzeniu bardzo starannego, dokładnego dokumentu, oddającego stan faktyczny i realnie kreślącego przyszłe działania w tym względzie. Postawiliśmy po prostu na jakość, co nie umknęło uwadze Komisji Europejskiej.”, mówi Stefania Koczar-Sikora, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego.

„Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” zawiera między innymi kierunki działań dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami. Stawia na selektywną zbiórkę u źródła, na rozwój Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz gospodarkę obiegów zamkniętych.

Dokument zawiera także harmonogram, określenie wykonawców i sposobu finansowania zadań wynikających z przyjętych kierunków działań; podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi; wskazanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów. Zawiera plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska. Warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji, dotyczących odpadów komunalnych, w tym odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w zakresie zapobiegania powstawaniu tych odpadów oraz w zakresie gospodarowania tymi odpadami, ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest ujęcie ich w planie inwestycyjnym.
Zobacz również

więcej w kategorii: ekologia zarząd

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie