Województwo Śląskie

Aktualności

Jak chronić powietrze?

Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego, przyjął delegację Kraju Morawsko-Śląskiego na czele z wicehejtman Jarmilą Uvírovą. Tematem rozmów była jakość powietrza i sposoby jej poprawy


„Temat jakości powietrza jest dla nas bardzo ważny. Tej zimy już kilkakrotnie zdarzało się, że powietrze było fatalnej jakości. Strach nawet okna otwierać. Niezbędna w tym temacie jest jak najszersza współpraca i współdziałanie“ – stwierdził Henryk Mercik.

„Smog nie uznaje ani granic krajów ani poszczególnych regionów. Ochrona powietrza dotryczy nas wszystkich. Musimy poszukiwać wspólnych mianowników i rozwiązań“ – dodała Jarmila Uvírova.

Henryk Mercik zapoznał gości z południa z projektem konsultowanej obecnie uchwały antysmogowej, która będzie procedowana przez Sejmik Województa Śląskiego. Z kolei w Czechach od stycznia bieżącego roku możliwe jest przeprowadzanie kontroli palenisk lokalnych.

Poruszono również temat projektu i-AIR Region, który stawia sobie za cel polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę poszczególnych komponentów środowiska naturalnego, a także trwającego Programu Współpracy Czesko-Polskiej – jako przykładów wspólnych działań.
Zobacz również

więcej w kategorii: ekologia zagranica

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie