Województwo Śląskie

Aktualności

Plan i co dalej?

Obradowała Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna


Głównym tematem dzisiejszych obrad są zadania dla województwa wynikające z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ oraz Programu rozwoju wewnętrznego województwa śląskiego do 2030 „Kierunek Śląskie 3.0”.

Przypomnijmy, Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+” w sierpniu ubiegłego roku. W dokumencie tym określone zostały cele dotyczące gospodarczego wzrostu i innowacyjności, metropolizacji, zapewnienia spójności społecznej i ekonomicznej oraz ochrony naturalnych zasobów środowiska i kształtowania krajobrazów kulturowych. Przedstawia on podstawowe elementy układu przestrzennego, ich zróżnicowanie i wzajemne relacje., obejmuje w sposób zintegrowany wszystkie aspekty działalności człowieka – strefę przestrzenno-techniczną, społeczną, gospodarczą i ekologiczną.

Spotkanie rozpoczął dr inż. arch. Henryk Mercik, Członek Zarządu Województwa Śląskiego: „Wreszcie stało się to, na co wszyscy czekali, tj. podpisanie przez prezydenta ustawy metropolitalnej. Na szczęście teraz zmierza to do szczęśliwego końca, a my musimy być przygotowani w sensie myślenia o wspólnym planowaniu przestrzennym na obszarze metropolitalnym, które dotąd się nie udawało."

Na posiedzeniu prof. dr hab. inż. Krzysztof Gasidło – przedstawiciel Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach otrzymał nominację na Przewodniczącego WKUA. Zastąpił on na tym stanowisku dra Andrzeja Baksika. Członkiem WUKA został także architekt Robert Konieczny.

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym Marszałka, powoływanym w drodze zarządzenia na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W jej skład wchodzą przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, samorządów zawodowych, środowiska akademickiego, a także przedstawiciele czterech subregionów województwa. W województwie śląskim WKUA istnieje od 2000 r.
Zobacz również

więcej w kategorii: zagospodarowanie przestrzenne zarząd

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie