Województwo Śląskie

Aktualności

Szkolenie dla gmin i powiatów z zakresu procedur kontroli w ochronie środowiska

Zapraszamy do udziału gminy i powiaty


Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje II edycję bezpłatnego szkolenia „Kontrola podmiotów z zakresu przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, w tym sprawozdawczości do Marszałka Województwa Śląskiego”.

Druga edycja szkolenia podobnie jak poprzednia skierowana jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego – głównie powiatów i gmin, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych zajmują się czynnościami kontrolnymi. Zgodnie z art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 672) (…) starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.

Szkolenie odbędzie się dnia 12 maja 2017 r. (w godzinach od 9.00 do 13.00) w Sali Kolumnowej znajdującej się w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach. Udział w szkoleniu będzie możliwy jedynie po wcześniejszym zarejestrowaniu poprzez wysłanie do 5 maja 2017 r. (na adres email: sgolonka@slaskie.pl) wypełnionego formularza (w załączniku). W przypadku dodatkowych pytań, należy skontaktować się z p. Sylwią Golonką pod numerem telefonu: (32) 77 40 736.Zobacz również

więcej w kategorii: ekologia

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie