Województwo Śląskie

Aktualności

Wspólnie można więcej

Cztery regiony z trzech państw i jeden cel – rozwój w ramach transgranicznej współpracy. EUWT TRITIA udowadnia, że wspólnie można sięgać dalej, bez granic.


Członkami TRITII są Kraj Morawsko-Śląski, Samorządowy Kraj Żyliński, Województwo Śląskie i Opolskie. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA, bo tak brzmi jego pełna nazwa, koordynuje współpracę międzynarodową tych regionów. W tym celu opracowano strategię współpracy, organizuje się akcje i spotkania pracowników poszczególnych regionów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i opracowuje wspólne projekty. Istnieje też strona internetowa i profil na facebooku dostępny w czterech językach. Środowisko pracy jest międzynarodowe.

„Zakres naszych działań jest niezwykle szeroki. Przygotowujemy spotkania w ramach sieciowania regionalnych startupów i instytucji kultury i turystyki. Uczestniczymy też w organizacji czesko-polsko-słowackich spotkań przedsiębiorców czy słowacko-czeską konferencję dot. technicznego kształcenia młodzieży. Pracujemy na co dzień tak blisko siebie, że zapominamy o naszym międzynarodowym charakterze i myślę, że o to w tym wszystkim chodzi, by granice nas nie ograniczały” – tłumaczy dyrektor EUWT TRITIA Marta Sláviková.

Od 2014 roku udało się w ramach TRITII zrealizować wiele interesujących projektów i zorganizować sporo wydarzeń. Projekt „Jesteś tym co jesz” promował produkty gastronomiczne rolników z pogranicza. W ramach projektu „Green transport servis” opracowano mapę całego obszaru z uwzględnieniem alternatywnego transportu – m.in. rowerowego i wodnego. Zorganizowano także spotkania edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych na pograniczu o wspólnym regionie EUWT TRITIA i zdrowym stylu życia.

Ze względu na unikalne walory przyrodnicze i turystyczne pogranicza zorganizowano projekt „Odkryj swoją przeszłość techniczną” promujący zabytki przemysłowe wchodzących w skład porozumienia regionów i stworzono grę planszową dla młodzieży, która trafiła do szkół średnich z obszaru TRITII.

Innym pomysłem jest promocja idei uniwersalnego projektowania w dziedzinie turystyki i otwarcie jej na osoby niepełnosprawne, starsze czy choćby rodziców z dziećmi. W ramach projektu „Turystyka dla wszystkich” zorganizowano międzynarodowy warsztat i konferencję w Cieszynie, a najlepsze przykłady dobrze zaprojektowanych w ten sposób usług, przestrzeni i produktów z Europy zaprezentowano podczas wystaw w Żylinie, Opolu, Cieszynie i Czeskim Cieszynie.

Istotne miejsce w działalności TRITII zajmują przedsięwzięcia gospodarcze. Jednym z nich jest projekt „Zrównoważona działalność gospodarcza”, którego celem jest stworzenie lepszych warunków współpracy czeskich i polskich organizacji, które udzielają wsparcia początkującym firmom i przedsiębiorcom oraz promują taką formę przedsiębiorczości. Opracowano studia sukcesu małych przedsiębiorstw na polsko-czeskim pograniczu.

Obecnie wdrażane są projekty AIR TRITIA – związany z kontrolą jakości powietrza, TRANS TRITIA – zakładający poprawę planowania i koordynacji transportu towarowego na pograniczu. Odbywają się ponadto zajęcia z nauki języka polskiego i słowackiego, ligi szachowe i projekt związany z digitalizacją obiektów historycznych.Zobacz również

więcej w kategorii: zagranica

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie