Województwo Śląskie

Aktualności

Komunikat personalny

Zarząd Województwa Śląskiego powołał Małgorzatę Kowalcze na stanowisko wojewódzkiego eksperta do spraw informacji o narkotykach i narkomanii


Do głównych zadań wojewódzkiego eksperta do spraw informacji o narkotykach i narkomanii należy m.in.: zbieranie i wymiana informacji oraz dokumentacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii, prowadzenie badań dotyczących problemów narkotyków i narkomanii, opracowywanie i udostępnianie ich wyników, formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu strategii reagowania na ten problem, a także gromadzenie i analiza informacji dotyczących pojawiających się na rynku substancji.

Wojewódzki ekspert do spraw informacji o narkotykach i narkomanii prowadzi działania zgodne z wojewódzkimi programami z zakresu przeciwdziałania narkomanii, realizowanymi w ramach zadań statutowych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Małgorzata Kowalcze jest specjalistą psychoterapii uzależnień, psychologii klinicznej oraz psychoterapeutą i terapeutą psychodramy Europejskiego Instytutu Psychodramy. Posiada uprawnienia superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. W 2013 roku została nagrodzona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej srebrnym medalem za długoletnia służbę społeczną. Od wielu lat prowadzi działania związane z zagadnieniami uzależnienia od narkotyków i alkoholu. Pełniła funkcję pełnomocnika Prezydenta Miasta Gliwice ds. Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, prowadziła szkolenia dla różnych grup zawodowych z zakresu uzależnień, treningi intrapsychiczne i interpersonalne oraz warsztaty w ramach programów szkoleniowych dla kandydatów na specjalistów i instruktorów terapii uzależnień.Zobacz również

więcej w kategorii: polityka społeczna zdrowie

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie