Województwo Śląskie

Aktualności

Realizacja geodezyjnego projektu unijnego

Na terenie Podbeskidzia i śląska cieszyńskiego jest realizowany projekt wykorzystania zasobów mapowych subregionu południowego


Projekt „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” realizowany jest w ramach działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Funkcję lidera projektu pełni Powiat Bielski, a partnerami projektu są jednostki samorządu terytorialnego: Województwo Śląskie, Powiat Cieszyński, Powiat Żywiecki, Miasto Bielsko-Biała, Miasto Cieszyn oraz Gmina Czechowice-Dziedzice. W oparciu o Porozumienie Partnerskie w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej odbywają się cykliczne spotkania projektowe.

Obecnie rozpoczęto fazę realizacji prac w ramach wykonania fotogrametrycznych zdjęć lotniczych i zdjęć ukośnych oraz opracowania numerycznego modelu terenu i ortofotomapy wraz z dostarczeniem aplikacji desktopowej i serwisu internetowego do zarządzania i publikacji danych. Ponadto dla części z partnerów wybrano wykonawców modernizacji i aktualizacji baz danych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, w tym wykonanie archiwizacji, geolokalizacji i utworzenie metadanych geodezyjnych oraz kartograficznych. Ostatnim etapem będzie zakup sprzętu informatycznego i odpowiedniego oprogramowania oraz rozbudowa i modernizacja systemów teleinformatycznych i przeprowadzenie szkoleń.

Wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych i zdjęć ukośnych będzie trwało do końca roku. Projekt zakończy się końcem 2019 r. Efekty realizacji projektu będą widoczne dla mieszkańców przede wszystkim w usprawnieniu obsługi klienta przez zautomatyzowanie procesów administracyjnych, łatwego dostępu do zasobów mapowych oraz zaawansowanych e-usług publicznych w dziedzinie geodezji i kartografii. Nowa technologia informacyjna pozwoli na wzajemną wymianę i dostęp do informacji geoprzestrzennych w ramach urzędów poszczególnych jednostek uczestników projektu oraz szerzej z administracją rządową, naukową oraz innymi.Zobacz również

więcej w kategorii: fundusze europejskie infrastruktura

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie