Województwo Śląskie

Aktualności

Na świadectwie minimum 4,8

Trzydzieścioro najzdolniejszych uczniów województwa śląskiego odebrało stypendia Marszałka Województwa Śląskiego


Jednym z podstawowych kryteriów przyznania stypendiów była średnia ocen na świadectwie. By móc starać się o wyróżnienie marszałka województwa, trzeba było legitymować się wynikiem co najmniej 4,8. W sumie zgłosiło się 160 uczniów, z których wybrano 30 najlepszych.

„To dla mnie ogromny zaszczyt spotkać się z najlepszymi uczniami województwa śląskiego” – przywitał zebranych Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego. – „Inicjatorem tych stypendiów jest Jan Olbrycht, obecnie eurodeputowany, który przekonywał, że obowiązkiem jest promowanie tych najzdolniejszych Gratuluję Wam waszych talentów i tego, jak je rozwijacie. Tak trzymać!” – dodał.

„Gratuluję wszystkim , którzy ubiegali się o stypendia. Słowa uznania i podziękowania należą się też jednak nauczycielom i rodzicom, bez których nie byłoby tych wyników. Nagradzamy dzisiaj Wasz talent, ale też zaangażowanie i pasję i przy okazji zachęcamy do dalszej pracy” – stwierdziła Lucyna Ekkert, radna Sejmiku Województwa Śląskiego, przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Przyznawane jest w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od września 2015 roku do czerwca 2018 roku”. Na rok szkolny 2017/2018 Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył łącznie na stypendia kwotę 114 tys. złotych. Jednostkowe stypendium wynosi 3800 zł i będzie przekazywane uczniom w 10 transzach tj. od września 2017 roku do czerwca 2018 roku. 
Zobacz również

więcej w kategorii: edukacja

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie