Województwo Śląskie

Aktualności

Trasa N-S pomoże Rudzie Śląskiej w rozwoju

Miasto Ruda Śląska podpisało z Województwem Śląskim umowę o dofinansowanie kolejnego etapu budowy trasy N-S, która ma połączyć DTŚ z autostradą A4


Wartość tego etapu inwestycji wynosi ok. 185,6 mln zł. Na jej realizację władze miasta pozyskały ok. 110,5 mln zł unijnego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

„Budowa trasy N-S to miejska inwestycja Rudy Śląskiej, która, łącząc DTŚ z autostradą A4, będzie bodźcem do rozwoju miasta. To ułatwienie dostępu z autostrady do atrakcyjnych terenów inwestycyjnych i szansa na nowe miejsca pracy. Spoglądając na to szerzej, ten projekt istotnie wpisuje się w sieć połączeń Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, która ma tworzyć jeden zwarty organizm” – powiedział podczas podpisania umowy marszałek Wojciech Saługa.

Ten odcinek trasy N-S II ma liczyć 1670 m i pobiegnie od ul. Kokota do połączenia z autostradą na węźle „Wirek”. Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2020 roku.

„Jest to najtrudniejszy odcinek. Grunt jest nieuspokojony. Oznacza to, że budowa jest trudniejsza a koszty wyższe. Realizacja wymaga też więcej czasu”, powiedziała prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Do tej pory w mieście zrealizowane zostały już dwa odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 2 km. Pierwszy etap został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł. Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu ubiegłego roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosztowała ponad 60 mln zł.

„Do budowy wszystkich odcinków pozyskaliśmy unijne dofinansowanie – podkreśla wiceprezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk. – Pierwszy etap został dofinansowany kwotą ponad 36 mln zł, przyznana dotacja na drugi i trzeci fragment wyniesie prawie 85 proc. wartości tych inwestycji, czyli około 90 mln zł, a na czwartą część możemy otrzymać maksymalnie 110 mln. Ogółem daje to 236 mln zł unijnej dotacji” – dodaje.

Obecnie droga wojewódzka 925 przebiegająca przez Rudę Śląską, łącząca Bytom z Rybnikiem, stanowi główną linię komunikacyjną miasta. Jednocześnie przecina dwa najważniejsze szlaki komunikacyjne Aglomeracji Górnośląskiej: DTŚ i autostradę A4, stanowiąc jedyne bezpośrednie połączenie obu tych dróg na terenie Rudy Śląskiej. Funkcjonowanie takiego układu powoduje, że na tym odcinku występuje znaczne natężenie ruchu, na granicy przepustowości, które prowadzi do utrudnień i zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności DTŚ i autostrady A4, bezkolizyjne połączenie DTŚ z autostradą A4 w węźle „Wirek” (docelowo po zrealizowaniu I i II etapu), zwiększenie przepustowości DW 925 na kierunku północ-południe, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. 1 Maja, skrócenie czasu przejazdu pomiędzy północnymi i południowymi dzielnicami miasta oraz ul. 1 Maja, a także podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów położonych w ciągu ul. 1 Maja i trasy N-S.

Umowę na dofinansowanie odcinka podpisali marszałek Wojciech Saługa, członek Zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik oraz Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.
Zobacz również

więcej w kategorii: fundusze europejskie infrastruktura komunikacja

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie