Województwo Śląskie

Aktualności

Zielona energia w Bystrej

W Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej powstały dwie mikro elektrownie fotowoltaiczne


Montaż paneli fotowoltaicznych rozpoczął się w lipcu, a już z początkiem października wyprodukowana została pierwsza partia „zielonej energii”. Wytwarzana energia służyć będzie do bieżącego zasilania urządzeń elektrycznych, w tym wszelkiego rodzaju specjalistycznej aparatury medycznej oraz urządzeń grzewczych i chłodniczych.

„Realizacja projektu umożliwia produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Centrum, tj. szpitala oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i w konsekwencji spowoduje zmniejszenie zużycia energii elektrycznej pozyskiwanej z ogólnej sieci elektroenergetycznej, pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych. Na monitorze znajdującym się w głównym holu pawilonu nr 4 możemy monitorować ilość wyprodukowanej energii w skali dnia, tygodnia, miesiąca, roku i od początku istnienia instalacji. Warto podkreślić, że realizacja projektu przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku zwiększonego wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w bieżącej działalności Centrum” – mówi Urszula Kuc, dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.

Szpital na budowę elektrowni fotowoltaicznych pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Koszt inwestycji to 797 tys. złotych. Zrealizowana inwestycja to kontynuacja proekologicznej polityki Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – od kliku już lat Centrum wykorzystuje odnawialne źródła energii do produkcji energii cieplnej z dwóch kilkunastopanelowych baterii kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej wykorzystywanej w oddziałach szpitalnych.

Zobacz również

więcej w kategorii: inwestycje zdrowie

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie