Województwo Śląskie

Aktualności

Obradował Europejski Parlament Młodzieży

W sobotę 9 grudnia w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się jednodniowa sesja Europejskiego Parlamentu Młodzieży


Były to już drugie obrady tego gremium w stolicy województwa śląskiego. Wśród blisko 70 uczestników była młodzież z Polski, Austrii, Włoch oraz Irlandii.

Wszystkie debaty poprzedzone zostały budowaniem zespołów i pracami komitetów tematycznych z zakresu turystyki, edukacji i kultury. Marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługę reprezentował Rafał Ryplewicz, który przekazał młodym europarlamentarzystom spostrzeżenie, jak ważna jest aktywność społeczna także wśród młodych ludzi, gdyż w ten sposób mogą oni kreować własną przyszłość. Przedstawił również prezentację na temat działań samorządu województwa śląskiego na rzecz wsparcia aktywności młodego pokolenia.

Europejski Parlament Młodzieży (European Youth Parliament – EYP) to niezależna i ponadpartyjna organizacja non-profit działająca od 1987 roku. Jako jedna z największych platform debaty i edukacji politycznej umożliwia młodym Europejczykom wymianę poglądów oraz zbieranie doświadczeń międzykulturowych. Każdego roku w ponad 30 krajach Europy organizowanych jest ponad 100 krajowych, regionalnych i międzynarodowych spotkań EYP zwanych „sesjami”. EYP funkcjonuje jako program edukacyjny Fundacji Schwarzkopf Młoda Europa, a jego siedziba znajduje się w Berlinie. Od lat cieszy się patronatem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz sekretarza generalnego Rady Europy. Na poziomie krajowym EYP reprezentowane jest przez niezależne stowarzyszenia utożsamiające się z ideą EYP. W minionej edycji największy udział w organizacji EYP miało III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach.
Zobacz również

więcej w kategorii: spotkania uroczystości

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie