Województwo Śląskie

Aktualności

Śląskie skarby w sieci

Zasoby czterech instytucji kultury województwa śląskiego zostaną zdigitalizowane i udostępnione. To efekt umowy, którą podpisano w Bibliotece Śląskiej


Województwo Śląskie w trakcie uroczystego podpisania umowy „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 reprezentował członek Zarządu Henryk Mercik.

„Cieszę się, że udało się doprowadzić do podpisania tej umowy. Projekt zakłada intensywną współpracę wojewódzkich instytucji kultury i udostępnienie dóbr, które nierzadko były niedostępne. Będziemy mogli nie tylko zinwentaryzować to, co mamy, ale będziemy się mogli podzielić tym wszystkim, co dotyka różnych dziedzin kultury: książek, filmów, muzyki i szerokiego spektrum dziedzictwa materialnego i niematerialnego” – podkreślał członek Zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik.

Celem przedsięwzięcia jest digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury województwa śląskiego poprzez kompleksowy system cyfryzacji, archiwizacji i prezentacji zbiorów. W efekcie powstaną 153 TB danych i zostanie udostępnionych łącznie ponad 93 tys. obiektów prezentujących dokumenty piśmiennictwa, filmy, zabytkowe eksponaty oraz rekwizyty i kostiumy operowe.

„To jest moment historyczny, dzisiaj rozpoczyna się próba pokazania humanistyki w innym wymiarze, to propozycja nowej jakości w badaniach naukowych. Jesteśmy na początku drogi, która za kilka lat zaprowadzi nas w zupełnie nowy świat i zmieni sposób myślenia o naukach humanistycznych” – mówił dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. Jan Malicki.

Całkowita wartość projektu to 37,8 mln zł. Projekt będzie realizowany przez cztery instytucje kultury województwa śląskiego: Bibliotekę Śląską (lidera projektu) oraz Regionalny Instytut Kultury, Instytucję Filmową „Silesia Film” i Operę Śląską. Zgodnie z harmonogramem prace mają rozpocząć się w marcu 2018 roku i zakończyć się 31 grudnia 2021 roku.

Zasoby będą prezentowane w ramach unowocześnionej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Zwieńczeniem projektu będzie utworzenie agregatora – regionalnego serwisu dostępowego, indeksującego i prezentującego dane z wytypowanych serwisów internetowych, m.in. ŚBC, serwisu audiowizualnego, Encyklopedii Województwa Śląskiego, podręcznika edukacji regionalnej, Bibliografii regionalnej oraz katalogu OPAC Biblioteki Śląskiej.
Zobacz również

więcej w kategorii: fundusze europejskie kultura

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie