Województwo Śląskie

Aktualności

Jak osiągnąć wymagane ustawowo poziomy odzysku i recyklingu?

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne z zakresu sprawozdawczości z gospodarowania odpadami komunalnymi.


Urząd Marszałkowski we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów zaprasza przedstawicieli gmin i przedsiębiorstw odbierających odpady komunalne na spotkanie konsultacyjne z zakresu sprawozdawczości z gospodarowania odpadami komunalnymi.

W tym roku podczas spotkania zostaną też omówione cele, które należy osiągnąć w gospodarce odpadami komunalnymi w kontekście sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami województwa śląskiego.

Spotkanie to odbędzie się 25 stycznia br. (czwartek) w Katowicach (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, aula, parter) o godz. 9.30. Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Uczestnictwo w spotkaniu należy potwierdzić do 22 stycznia br. (poniedziałek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie: www.silesia.org.pl Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie po 2 osoby z danej gminy (o udziale w spotkaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń).

W przypadku bardzo dużego zainteresowania konsultacjami, przekraczającego liczbę miejsc, organizatorzy przewidują dodatkowe spotkanie w lutym br. w Katowicach (po zakończeniu ferii zimowych). Osobą odpowiedzialną w kwestiach organizacyjnych w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest p. Dominika Tkocz – st. specjalista ds. komunikacji i szkoleń (adres e–mail: dtkocz@silesia.org.pl, tel. stacjonarny (32) 609 03 58).Zobacz również

więcej w kategorii: ekologia

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie