Województwo Śląskie

Aktualności

Wsparcie sportu i bezpieczeństwa w górach

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i bezpieczeństwa publicznego


Na realizację konkursu w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego przeznaczono w tym roku kwotę 5 165 000 zł. Jego celem jest wsparcie zadań publicznych, które będą realizowane w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach. Uprawnione do złożenia oferty są podmioty prowadzące (koordynujące) działania statutowe w dyscyplinie sportowej, obejmującej całe województwo, m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, osoby prawne, kluby sportowe.

Zadania te powinny być realizowane m.in. w takich działaniach jak:

  • organizacja i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,
  • szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych,
  • sport akademicki,
  • szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów i sędziów sportowych oraz organizatorów kultury fizycznej,
  • organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym.

W przypadku otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej wyznaczono następujące obszary działania:

  • organizacja imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej, które będzie realizowane w terminie od 01.03.2018 r. do 29.06.2018 r.,
  • organizacja imprez prestiżowych dla województwa, które będzie realizowane w terminie od 01.03.2018 r. do 29.06.2018 r.,
  • sporty motorowe realizowane w terminie od 01.03.2018r. do 30.11.2018 r.,
  • sporty lotnicze realizowane w terminie od 01.03.2018r. do 30.11.2018 r.,
  • wyłonienie organizatora Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich realizowane w terminie od 01.03.2018r. do 31.10.2018 r.

Na realizację tych działań przewidziano kwotę 1 280 000 zł.

Termin składania ofert w obu konkursach upływa 7 lutego 2018 roku, a ich rozstrzygnięcie nastąpi do 28 lutego 2018 roku.

Wszelkich informacji dotyczących konkursów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod numerem telefonu (32) 77 40 900, 77 40 911.Zobacz również

więcej w kategorii: finanse sport zarząd

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie