Województwo Śląskie

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna z dnia 1 stycznia 2012

WYKAZY PODMIOTÓW, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ ZAMIESZCZANE SĄ NA PODSTAWIE ART. 37 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W INFORMACJACH ROCZNYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZAKŁADCE:

Finanse Województwa / Gospodarka finansowa / Informacje na podstawie art. 37 ufp

Pomoc publiczna z dnia 31 grudnia 2011

Pomoc publiczna udzielona przez Marszałka Województwa Śląskiego w 2011 roku (dane z systemu SHRIMP)

Łączna wartość pomocy publicznej brutto udzielonej w 2011 roku przez Marszałka Województwa Śląskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) wyniosła: 567.601.143,10 zł

Pomoc publiczna z dnia 31 grudnia 2010

Pomoc publiczna udzielona przez Marszałka Województwa Śląskiego w IV kwartale 2010 roku (dane z systemu SHRIMP)

Łączna wartość pomocy publicznej brutto udzielonej w IV kwartale 2010 roku przez Marszałka Województwa Śląskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) wyniosła: 163.556.059,21 zł

Pomoc publiczna z dnia 30 września 2010

Pomoc publiczna udzielona przez Marszałka Województwa Śląskiego w III kwartale 2010 roku (dane z systemu SHRIMP)

Łączna wartość pomocy publicznej brutto udzielonej w III kwartale 2010 roku przez Marszałka Województwa Śląskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) wyniosła: 65.662.902,64 zł

Pomoc publiczna z dnia 30 czerwca 2010

Pomoc publiczna udzielona przez Marszałka Województwa Śląskiego w II kwartale 2010 roku (dane z systemu SHRIMP)

Łączna wartość pomocy publicznej brutto udzielonej w II kwartale 2010 roku przez Marszałka Województwa Śląskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) wyniosła: 119.158.955,41 zł

Pomoc publiczna z dnia 31 marca 2010

Pomoc publiczna udzielona przez Marszałka Województwa Śląskiego w I kwartale 2010 roku (dane z systemu SHRIMP)

Łączna wartość pomocy publicznej brutto udzielonej w I kwartale 2010 roku przez Marszałka Województwa Śląskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) wyniosła: 71.713.934,84 zł

Pomoc publiczna z dnia 26 stycznia 2010

Pomoc publiczna udzielona przez Marszałka Województwa Śląskiego w IV kwartale 2009 roku.

Łączna wartość pomocy publicznej brutto udzielonej w IV kwartale 2009 roku przez Marszałka Województwa Śląskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) wyniosła: 128.458.786,76 zł.

Pomoc publiczna z dnia 17 listopada 2009

Pomoc publiczna udzielona przez Marszałka Województwa Śląskiego w III kwartale 2009 roku.

Łączna wartość pomocy publicznej brutto udzielonej w III kwartale 2009 roku przez Marszałka Województwa Śląskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) wyniosła: 100.558.231,04 zł.

Pomoc publiczna z dnia 17 sierpnia 2009

Pomoc publiczna udzielona przez Marszałka Województwa Śląskiego w II kwartale 2009 roku

Łączna wartość pomocy publicznej brutto udzielonej w II kwartale 2009 roku przez Marszałka Województwa Śląskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) wyniosła: 43.455.715 zł.

Pomoc publiczna z dnia 30 kwietnia 2009

Pomoc publiczna udzielona przez Marszałka Województwa Śląskiego w I kwartale 2009 roku

Łączna wartość pomocy publicznej brutto udzielonej w I kwartale 2009 roku przez Marszałka Województwa Śląskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) wyniosła: 31.976.540 zł.

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie