Województwo Śląskie

Konsultacje społeczne

Podział konsultacji: ogłoszone | trwające | zakończone |

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1817) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/12/37/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach-Bystrej.

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1817) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/12/37/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach-Bystrej.

Termin trwania konsultacji: od 28-12-2016 do 11-01-2017

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1817) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/12/5/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015r. w sprawie nadania statutu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1817) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/12/5/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015r. w sprawie nadania statutu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.

Termin trwania konsultacji: od 28-12-2016 do 11-01-2017

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1817) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/12/12/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Odwykowego i Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Gorzycach.

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1817) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/12/12/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Odwykowego i Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Gorzycach.

Termin trwania konsultacji: od 28-12-2016 do 11-01-2017

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1817) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/12/13/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej.

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1817) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/12/13/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej.

Termin trwania konsultacji: od 28-12-2016 do 11-01-2017

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/12/11/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015 r. w sprawie nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach – SPZOZ.

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/12/11/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015 r. w sprawie nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach – SPZOZ.

Termin trwania konsultacji: od 28-12-2016 do 11-01-2017

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/12/14/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Jastrzębiu – Zdroju.

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/12/14/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Jastrzębiu – Zdroju.

Termin trwania konsultacji: od 28-12-2016 do 11-01-2017

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/12/15/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju.

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/12/15/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju.

Termin trwania konsultacji: od 28-12-2016 do 11-01-2017

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/12/16/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015r. w sprawie nadania statutu Beskidzkiemu Zespołowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu Szpitalowi Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/12/16/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015r. w sprawie nadania statutu Beskidzkiemu Zespołowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu Szpitalowi Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

Termin trwania konsultacji: od 28-12-2016 do 11-01-2017

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/12/18/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015r. w sprawie nadania statutu Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach – s.p.z.o.z.

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/12/18/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015r. w sprawie nadania statutu Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach – s.p.z.o.z.

Termin trwania konsultacji: od 28-12-2016 do 11-01-2017

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/12/19/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015 roku, w sprawie nadania statutu Katowickiemu Centrum Onkologii.

Informacja o poddaniu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/12/19/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015 roku, w sprawie nadania statutu Katowickiemu Centrum Onkologii.

Termin trwania konsultacji: od 28-12-2016 do 11-01-2017

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie