Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 227 z dnia 21 listopada 2017
Nr uchwałyW sprawie
2391/227/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017”
2392/227/V/2017 przyjęcia projektu załącznika do „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015” pod nazwą „Ramy finansowe Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2018" oraz skierowanie go do konsultacji społecznych z powiatami
2393/227/V/2017 Rozstrzygnięcia konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2017”.
2394/227/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu „Przyjaciel rodziny 2017”
2395/227/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017”
2396/227/V/2017 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wykorzystanego z naruszeniem procedur i określenia terminu, od którego nalicza się odsetki
2397/227/V/2017 ustalenia kwot środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego na 2018 rok
2398/227/V/2017 wyrażenia zgody na przystąpienie ROPS do konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-195/17 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrekcji ROPS do podejmowania czynności związanych z realizacją projektu
2399/227/V/2017 wyrażenia zgody na przystąpienie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach do konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-195/17 w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi i Wicedyrektorom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do podejmowania czynności związanych z realizacją projektu pod roboczym tytułem „Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice”.
2400/227/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny wniosku nr WND-RPSL.01.02.00-24-0655/17-001 złożonego przez AMB Gastro Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17
2401/227/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-0857/16-002 złożonego przez EAST CARGO Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2402/227/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-094A/16-003 złożonego przez Agro-pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2403/227/V/2017 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-081E/16-002 złożonego przez Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem Spółka Akcyjna w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2404/227/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-090F/16-002 złożonego przez FLEET MASTER Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2405/227/V/2017 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-096H/16-002 złożonego przez Market King Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2406/227/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku WND-RPSL.03.03.00-24-08DB/16-002 złożonego przez ENERGYTECH Sp. z o.o.. w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2407/227/V/2017 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku WND-RPSL.03.03.00-24-0878/16-003 złożonego przez WebTeam Telekomunikacja Sp. z o.o. Spółka komandytowa w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2408/227/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku WND-RPSL.03.03.00-24-093C/16-002 złożonego przez PPHU „KOLBA” ŁUKASZ MATUSZCZAK w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2409/227/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-090A/16-002 złożonego przez Maad Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2410/227/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-07GH/16-002 złożonego przez „KWADRAT” - architektoniczne studio projektowe Wojewódka Gabriela w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2411/227/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-0998/16-002 złożonego przez Trustee Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2413/227/V/2017 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-00GB/16-002 złożonego przez ORGANIKA Żaneta Radecka z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15
2415/227/V/2017 wydania decyzji o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji nr 12/2017 wydanej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w dniu 22 czerwca 2017 r., dotyczącej solidarnej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania Beneficjenta - Fundacji „ARKA”
2421/227/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Lechowi Motyce (Motyka) – Dyrektorowi Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
2422/227/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Stefanowi Jancie (Janta) – Wicedyrektorowi Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
2423/227/V/2017 zawarcia aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 218/ZD/2017 z dnia 20.02.2017 roku z Katowickim Centrum Onkologii w Katowicach
2424/227/V/2017 zmiany uchwały nr 1965 / 219 / V / 2017 z dnia 27.09.2017 r. oraz zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji 3263 / ZD / 2017 z dnia 17.10.2017 roku z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
2425/227/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
2426/227/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
2427/227/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach
2428/227/V/2017 zawarcia umowy dotacji z SP ZOZ Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu
2434/227/V/2017 aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego
2435/227/V/2017 obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej Bystrej Śląskiej przy ul. Szczyrkowskiej, służebnością przesyłu.
2436/227/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Figas – dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego – Geodecie Województwa
2437/227/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Puzia – zastępcy dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
2438/227/V/2017 w sprawie: wyrażenie zgody na wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu
2439/227/V/2017 w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu likwidacji jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach — w likwidacji
2440/227/V/2017 w sprawie: zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Zabrze w sprawie udzielenia przez Miasto pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego, przeznaczonej na refundację części kosztów poniesionych w 2017 roku na realizację zadania pn.: „Wykonanie bieżącej konserwacji cieku Bielszowickiego w km 2+770-3+359 tj. od ul. Paderewskiego do przepustu kolejowego”.
2441/227/V/2017 zawarcia aneksu nr 1 do umowy z „Wegar” J., K. Węglarz Spółka Jawna dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 936 w miejscowości Wodzisław Śląski
2442/227/V/2017 przystąpienia do zawarcia aneksów do umów dzierżawy pojazdów kolejowych typu 36WEa nr 008, 009 i 010 będących własnością Województwa Śląskiego
2443/227/V/2017 zawarcia umowy z Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o. dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Konopiska spowodowanej inwestycją niedrogową
2444/227/V/2017 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką nr 789 w miejscowości Koziegłowy.
2445/227/V/2017 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką nr 789 w miejscowości Koziegłowy.
2446/227/V/2017 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką nr 789 w miejscowości Koziegłowy.
2447/227/V/2017 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką nr 789 w miejscowości Koziegłowy.
2448/227/V/2017 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką nr 789 w miejscowości Koziegłowy.
2449/227/V/2017 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką nr 789 w miejscowości Koziegłowy.
2450/227/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Włodowice
2454/227/V/2017 przyjęcia wykazu umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Śląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2455/227/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie