Województwo Śląskie

Walka ze smogiem

Śląskie walczy ze smogiem

Jakość powietrza znacząco wpływa na komfort życia, a przede wszystkim na nasze zdrowie. Jak wskazuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, w całym województwie śląskim występują duże przekroczenia stężeń pyłów zawieszonych oraz benzo(a)pirenu – substancji silnie rakotwórczej, co oznacza, że mieszkańcy województwa każdego dnia są narażeni na poważne konsekwencje zdrowotne. Zanieczyszczenia powietrza skracają życie o ok. 20%. Według Międzynarodowej Organizacji Zdrowia wdychaniu pyłów zawieszonych można przypisać 8% zgonów z powodu nowotworów płuc, 5% zgonów z powodu chorób układu krążenia oraz 3% zgonów z powodu różnego rodzaju infekcji oddechowych. Wzrost zanieczyszczenia powietrza pyłem zwiększa liczbę przypadków chronicznego kaszlu, przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolności płuc, astmy i innych schorzeń.

Pył jest nośnikiem benzo(a)pirenu, którego szkodliwe oddziaływanie jest ściśle związane z oddziaływaniem pyłu oraz jego specyficznymi właściwościami fizyko-chemicznymi. Benzo(a)piren pochodzi z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, powodując uszkodzenie nadnerczy, układu chłonnego, krwiotwórczego i oddechowego.

Podstawową przyczyną złego stanu powietrza jest tzw. niska emisja. Niska nie oznacza niewielka i niegroźna. Niska emisja to zanieczyszczenia pochodzące przede wszystkim ze spalania w domowych paleniskach jak kotły, piece czy kominki węgla złej jakości, a co gorsza śmieci, które przedostają się do powietrza na niedużej wysokości. W konsekwencji narażony jest sam użytkownik paleniska, jego rodzina oraz najbliższe otoczenie, którzy bezpośrednio wdychają powietrze z dużą dawką pyłu czy innego zanieczyszczenia.

Emisja silnie rakotwórczej substancji, jaką jest benzo(a)piren, aż w 94% pochodzi z ogrzewania gospodarstw domowych, jedynie za pozostałe 6% odpowiedzialne są zakłady przemysłowe oraz w niewielkim stopniu transport samochodowy.

Aby móc cieszyć się coraz czystszym powietrzem i lepszym zdrowiem należy podjąć zdecydowane działania na rzecz walki z niską emisją.

Zapraszamy do zapoznania się i śledzenia informacji dotyczących jakości powietrza w województwie śląskim poprzez Śląski Monitoring Powietrza oraz System Prognoz Jakości Powietrza w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego:Aktualności


Nie truj sąsiada

Akcja 28 gmin i powiatów z terenu Subregionu Zachodniego województwa śląskiego


Kontakt:

Wydział Ochrony Środowiska
Adres siedziby: ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice
Adres korespondencyjny: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 77 40 705, 709
fax: +48 (32) 77 40 005
e-mail: niskaemisja@slaskie.pl

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie