Województwo Śląskie

Posiedzenia komisji

Posiedzenie komisji z dnia 12 lutego 2018

Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Poniedziałek o godz. 10:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały druk V/740.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

foyer sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 8 lutego 2018

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego:
  • w sprawie przyznania pomocy finansowej, w formie dotacji celowej dla Powiatu Raciborskiego, przeznaczonej na wsparcie zawodowej rodziny zastępczej zamieszkałej na terenie Kuźni Raciborskiej, poszkodowanej w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniu 7 lipca 2017 roku (druk V/737),
  • w sprawie przyjęcia załącznika do „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015” pod nazwą „Ramy finansowe Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2018” (druk V/738),
  • w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (druk V/741).
 3. Propozycje do planu pracy Komisji.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.


Posiedzenie komisji z dnia 8 lutego 2018

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 7 lutego 2018

Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środa o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 13.12.2017 r.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 22 listopada 2017 r. (druk V/739).
 4. Gospodarcze wykorzystanie rzek jako oś rozwoju regionów.
 5. Przyjęcie Planu pracy Komisji na 2018 rok.
 6. Sprawy różne (w tym Sprawozdanie z działalności KŚiGW w 2017 r.).

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 5 lutego 2018

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek o godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Prezentacja sportowców (p. Agnieszka Jarecka, p. Sławomir Dubiel, p. Sebastian Kawa).
 3. Otwarte konkursy ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego – wybór osoby do pracy w komisji konkursowej.
 4. Sprawy różne.

Sala Szara (275) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 5 lutego 2018

Komisja Rewizyjna

Poniedziałek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Analiza procedur nadzoru właścicielskiego realizowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego.
 3. Sprawozdanie z kontroli zespołów kontrolnych.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 25 stycznia 2018

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Czwartek o godz. 10.00

Wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekracji, Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Działalność Ludowego Klubu Jeździeckiego Lewada w Zakrzowie oraz prezentacja Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakrzowie.
 2. Prezentacja walorów turystycznych Województwa Śląskiego na przykładzie wybranych produktów z obszaru turystyki rekreacyjnej, kulturowej, kulinarnej i masowej.
 3. Prezentacja walorów turystycznych Województwa Opolskiego.
 4. Przedstawienie realizowanych dotychczas wspólnie przedsięwzięć /Złote Maski, Nagroda im. Karola Miarki, Laury Umiejętności i Kompetencji, Dom Polski Południowej w Brukseli/.
 5. Omówienie możliwości poszerzenia współpracy Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego oraz określenie obszarów współpracy.
 6. Organizacja promocji w województwie śląskim oraz w województwie opolskim – współpraca w obszarze promocji, wymiana doświadczeń, wspólne akcje promocyjne.

Wielofunkcyjny Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zakrzowie – 47-260 Polska Cerekiew, ul. Parkowa 23

Posiedzenie komisji z dnia 25 stycznia 2018

Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Czwartek o godz. 10.00

Wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Działalność Ludowego Klubu Jeździeckiego Lewada w Zakrzowie oraz prezentacja Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakrzowie.
 2. Prezentacja walorów turystycznych Województwa Śląskiego na przykładzie wybranych produktów z obszaru turystyki rekreacyjnej, kulturowej, kulinarnej i masowej.
 3. Prezentacja walorów turystycznych Województwa Opolskiego.
 4. Przedstawienie realizowanych dotychczas wspólnie przedsięwzięć /Złote Maski, Nagroda im. Karola Miarki, Laury Umiejętności i Kompetencji, Dom Polski Południowej w Brukseli/.
 5. Omówienie możliwości poszerzenia współpracy Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego oraz określenie obszarów współpracy.
 6. Organizacja promocji w województwie śląskim oraz w województwie opolskim – współpraca w obszarze promocji, wymiana doświadczeń, wspólne akcje promocyjne.

Wielofunkcyjny Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zakrzowie – 47-260 Polska Cerekiew, ul. Parkowa 23

Posiedzenie komisji z dnia 25 stycznia 2018

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek o godz. 10.00

Wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej oraz Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Działalność Ludowego Klubu Jeździeckiego Lewada w Zakrzowie oraz prezentacja Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakrzowie.
 2. Prezentacja walorów turystycznych Województwa Śląskiego na przykładzie wybranych produktów z obszaru turystyki rekreacyjnej, kulturowej, kulinarnej i masowej.
 3. Prezentacja walorów turystycznych Województwa Opolskiego.
 4. Przedstawienie realizowanych dotychczas wspólnie przedsięwzięć /Złote Maski, Nagroda im. Karola Miarki, Laury Umiejętności i Kompetencji, Dom Polski Południowej w Brukseli/.
 5. Omówienie możliwości poszerzenia współpracy Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego oraz określenie obszarów współpracy.
 6. Organizacja promocji w województwie śląskim oraz w województwie opolskim – współpraca w obszarze promocji, wymiana doświadczeń, wspólne akcje promocyjne.

Wielofunkcyjny Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zakrzowie – 47-260 Polska Cerekiew, ul. Parkowa 23

Posiedzenie komisji z dnia 11 stycznia 2018

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie zmian Zarządu Województwa do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030.
 3. Opiniowanie zmian Zarządu Województwa do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.
 4. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie