Województwo Śląskie

Posiedzenia komisji

Posiedzenie komisji z dnia 16 stycznia 2017

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek o godz. 9:45


Proponowany porządek posiedzenia:

  Posiedzenie Komisji celem zaopiniowania projektu uchwały Druk V/493 oraz projektów protokołów nr 19 i 21 z dnia 23.06.16 oraz 19.10.16

Foyer Sali Sejmu Śląskiego w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Posiedzenie komisji z dnia 16 stycznia 2017

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Poniedziałek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach umowy najmu części kotłowni na czas oznaczony 10 lat oraz umowy najmu części dachu i części pomieszczenia maszynowni dźwigów na czas oznaczony do 31 grudnia 2024 roku oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów (druk V/493).
 3. Sprawy różne.

Sala Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Posiedzenie komisji z dnia 12 stycznia 2017

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach umowy najmu części kotłowni na czas oznaczony 10 lat oraz umowy najmu części dachu i części pomieszczenia maszynowni dźwigów na czas oznaczony do 31 grudnia 2024 roku oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów (druk V/493).
 3. Założenia do zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Posiedzenie komisji z dnia 11 stycznia 2017

Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Środa o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Stan wydatkowania środków finansowych w województwie śląskim na rozwój obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2014 – 2020.
 3. Propozycje tematów do planu pracy Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich w 2017 roku.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Posiedzenie komisji z dnia 9 stycznia 2017

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek o godz. 9:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Stadion Śląski Sp. z o.o. - omówienie aktualnego stanu prac na obiekcie.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie