Województwo Śląskie

Konkursy trwająceKonkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego
Termin składania ofert: od 16-2-2017 do 17-3-2017

Otwarty konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2017 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego
Termin składania ofert: od 15-2-2017 do 9-3-2017

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2017 r.

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego
Termin składania ofert: od 8-2-2017 do 1-3-2017

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2017 r.

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego
Termin składania ofert: od 1-2-2017 do 22-2-2017

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie