Województwo Śląskie

Konkursy zakończoneKonkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego
Termin składania ofert: od 16-2-2017 do 17-3-2017

Otwarty konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2017 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego
Termin składania ofert: od 15-2-2017 do 9-3-2017

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2017 r.

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego
Termin składania ofert: od 1-2-2017 do 22-2-2017

Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego
Wyniki zakończonego konkursu

Obiekt zaprzyjaźniony festiwalu INDUSTRIADA 2017 – Święta Szlaku Zabytków Techniki

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego
Wyniki zakończonego konkursu

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie