Województwo Śląskie

Konkursy zakończone

Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie gospodarki

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego
Termin składania ofert: od 18-1-2017 do 8-2-2017Wyniki zakończonego konkursu:

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie