Województwo Śląskie

Praktyki i staże

Praktyki studenckie

Wymagane dokumenty i umowy

Wymagane dokumenty w celu przyjęcia na praktykę studencką w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.

Wymaganymi dokumentami są:

 • curriculum vitae,
 • podanie studenta, które powinno zawierać:
  1. Imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu.
  2. Nazwa szkoły/uczelni, wydział, rok studiów.
  3. Proponowany termin praktyki (od ........... do ........... ).
  4. Wydział Urzędu Marszałkowskiego, w którym słuchacz/student zamierza odbyć praktykę.
 • skierowanie z uczelni (jeżeli student posiada). 

Komplet dokumentów należy składać na Wydział Organizacyjny i Kadr w Kancelarii Ogólnej Urzędu (numer pokoju 164).

Warunkiem dopuszczenia do praktyki jest podpisanie przez szkołę/uczelnię umowy, sporządzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach po złożeniu wniosku o przyjęcie na praktykę. Podpisaną umowę o praktykę należy przekazać do Referatu administracji personelem najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.

Kontakt:

Wydział Kadr i Płac Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Referat administracji personelem
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. +48 (32) 20 78 371


Administratorem danych osobowych kandydatów do odbywania praktyki jest:
Marszałek Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji kandydatów do odbycia praktyki. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie