Województwo Śląskie

Praktyki i staże

Praktyki absolwenckie

Oferta dla absolwentów przed 30 rokiem życia

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego organizuje dla absolwentów bezpłatne praktyki. Wymaganymi dokumentami potrzebnymi do rozpoczęcia praktyki absolwenckiej są: 

  1. Podanie o przyjęcie na praktykę absolwencką.
  2. CV.
  3. Świadectwo ukończenia szkoły/dyplom/ zaświadczenie z uczelni/szkoły.

Osoba chcąca odbyć praktykę absolwencką w dniu rozpoczęcia praktyki nie może mieć ukończonych 30 lat.

Podanie powinno zawierać następujące dane: 

  1. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon.
  2. Proponowany termin praktyki (max. 3 miesiące).
  3. Wydział Urzędu Marszałkowskiego, w którym absolwent chciałby odbyć praktykę.

Komplet dokumentów należy składać na Wydział Organizacyjny i Kadr w Kancelarii Ogólnej Urzędu (numer pokoju 164). 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r. nr 127 poz. 1052).

Kontakt:

Wydział Kadr i Płac Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Referat administracji personelem
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. +48 (32) 20 78 371


Administratorem danych osobowych kandydatów do odbywania praktyki jest:
Marszałek Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji kandydatów do odbycia praktyki absolwenckiej. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o praktykę absolwencką wynika z:
- Ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r. nr 127 poz.1052).
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie