Województwo Śląskie

Śląska Liga Orlików

Regulamin Śląskiej Ligi Orlików

REGULAMIN ŚLĄSKIEJ LIGI ORLIKÓW 2010

I. ORGANIZATOR

Głównym koordynatorem Śląskiej Ligi Orlików 2010, zwanej dalej Ligą, jest Województwo Śląskie, zwane dalej Koordynatorem.

II. CELE LIGI

 1. Aktywizacja dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 10-15 lat do prowadzenia aktywnego, sportowego stylu życia oraz stymulowanie postaw fair - play.
 2. Promocja gmin i powiatów regionu śląskiego oraz całego województwa.
 3. Tworzenie pozytywnego klimatu dla inicjatyw oddolnych w gminach i powiatach.
 4. Wspieranie gminnej, powiatowej i wojewódzkiej tożsamości

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnictwo w Lidze jest bezpłatne. Liga adresowana jest do szkół podstawowych i gimnazjalnych, mających siedzibę w gminach, na terenie których znajduje się boisko typu ORLIK 2012. W Lidze każdą szkołę reprezentować może dowolna ilość drużyn. Liga prowadzona będzie w dwóch kategoriach wiekowych: roczniki 1995 - 1996 i 1998 - 1999. W rozgrywkach uczestniczą chłopcy.

Od jednostek samorządu terytorialnego przystępujących do Ligi wymagane jest pisemne potwierdzenia akceptacji poniższego regulaminu na załączonym formularzu. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się do zapewnienia podczas Ligi: sędziów piłkarskich, ubezpieczenia zawodników, opieki medycznej, oraz transportu drużyn na mecze, turnieje wyjazdowe. Organizator zobowiązuje się do przygotowania regulaminu, listy zgłoszeniowej, harmonogramu gier, promocji Ligi, zapewnienia nagród, medali i pucharów dla najlepszych drużyn, biorących udział w Lidze.

IV. DRUŻYNA, ZAWODNICY, DOKUMENTACJA

Aby wziąć udział w Lidze drużyna szkolna przed przystąpieniem do Ligi jest zobowiązana przedstawić organizatorowi Ligi listę zgłoszeniową. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań lekarskich, zgody rodziców na udział w Lidze, a także legitymacji szkolnej ze zdjęciem w celu weryfikacji danych. Legitymację należy mieć na każdym meczu i okazywać ją na każde żądanie organizatora, sędziego lub opiekuna zespołu przeciwnika. Zawodnik, który nie będzie posiadał przy sobie legitymacji szkolnej nie będzie dopuszczony do gry.
Wszyscy zawodnicy drużyny w miarę możliwości winni posiadać jednolite koszulki, oraz obuwie do gry na sztucznym boisku (tartan lub sztuczna trawa, w zależności od kategorii). Drużyna może liczyć od do 12 zawodników plus jedna osoba dorosła - opiekun drużyny. Zawodnik zgłoszony do Ligi może reprezentować barwy tylko jednej drużyny.

V. BOISKO, PIŁKA, CZAS GRY, SKŁAD I ZMIANY

Gra odbywa się na boisku ORLIK 2012.

Kategoria wiekowa 1995 - 1996 (Gim.):
boisko o wymiarach 26 x 56m, bramka 2 x 5m, piłka nr 5,
5 zawodników w polu + 1 bramkarz, rzut karny z 9m.

Kategoria wiekowa 1998 - 1999 (SP):
boisko o wymiarach 26 x 56m, bramki 2 x 5m, piłka nr 4,
6 zawodników w polu + 1 bramkarz, rzut karny z 6m.
Czas gry wynosi: 2 x 15 minut (przerwa w meczu po zakończeniu pierwszej połowy wynosi 10 minut).

Obowiązują zmiany hokejowe - w wyznaczonej strefie zmian. Gra może być rozpoczęta lub kontynuowana, gdy drużyna liczy minimum trzech zawodników w polu plus bramkarz.

VI. PRZEPISY GRY, KARY

W trakcie Ligi respektuje się przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej z wyjątkami:

 • Nie obowiązuje przepis o „spalonym"
 • Zawodnik wprowadza piłkę do gry w ciągu 4 sekund
 • Odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 4m (SP), 5m (Gim.)
 • Wznowienie gry od bramki wykonuje tylko bramkarz (nogą bądź ręką) w obrębie własnej połowy
 • Piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej
 • Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna, która nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści"
 • Wznowienie gry z autu wykonywane jest nogą
 • Za przewinienia polegające na upomnieniu (żółta kartka) stosuje się kary wychowawcze - wykluczenia czasowe na 2 lub 5 min., w zależności od rodzaju przewinienia
 • W przypadku wykluczenia zawodnika (kartki czerwonej) zespół gra w osłabieniu 5 min., a po ich upływie wprowadza zawodnika innego niż ukarany wykluczeniem
 • Czerwona kartka powoduje wykluczenie zawodnika z gry do końca meczu, a w przypadku wybitnie niesportowego zachowania zakazem gry w następnym meczu lub w drastycznych przypadkach wykluczeniem zawodnika z całej Ligi
 • Przy 3 wykluczeniu czasowym - ż. k., następuje wykluczenie całkowite - cz. k., i może wejść inny zawodnik po 5 min.
 • Gdy drużyna grająca w osłabionym składzie na skutek czasowego wykluczenia zawodnika straci bramkę, zawodnik ukarany karą minutową ma automatycznie prawo powrotu na boisko.
 • W przypadku straty bramki przez drużynę grającą w niepełnym składzie na skutek wykluczenia zawodnika (czerwona kartka) - drużyna może wprowadzić do gry zawodnika innego niż zawodnik ukarany wykluczeniem
 • Obuwie: korkotrampki, trampki.

VII. ZASADY Rozgrywek i  PUNKTACJI

Na szczeblach gminnym, powiatowych, regionalnym będą odbywać się turnieje mające wyłonić mistrza - gminy, powiatu, regionu. Do fazy finałowej awansują tylko zwycięzcy regionów.

Drużyna za zwycięstwo otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za porażkę 0 punktów

O kolejności w Lidze decyduje:

Po pierwsze: liczba zdobytych punktów
Po drugie: wynik bezpośredniego meczu między zainteresowanymi drużynami
Po trzecie: lepsza różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w Lidze
Po czwarte: większa liczba zdobytych bramek
Po piąte: rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi drużynami

W wypadku równej ilości punktów więcej niż dwóch zespołów tworzona jest „mała tabela". Pod uwagę bierze się tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi zespołami (punkty, różnica bramek i zdobyte bramki). W przypadku równej ilości punktów i bramek w bezpośrednim meczu lub „małej tabeli" o miejscu w grupie decyduje losowanie.

W fazie finałowej spotkają się zwycięzcy czterech regionów: Południowego, Północnego, Środkowego, Zachodniego. Drogą losowania, które odbędzie się w dniu rozgrywania finału, wyłonione zostaną pary półfinałowe. Zwycięzcy zmierzą się w finale. Przegrani w meczu o 3. miejsce.

Czas gry meczów finałowego i o 3. miejsce podobnie jak meczów półfinałowych wynosi: 2 x 15 minut. W razie remisu wykonywane będą rzuty karne. W pierwszej serii po pięć rzutów karnych (drużyny wykonują je na przemian). W przypadku nierozstrzygnięcia rozpocznie się druga seria - po pięć rzutów karnych (drużyny wykonują je na przemian). Gdyby to nie przyniosło skutku drużyny na przemian wykonywać będą po jednym rzucie karnym do momentu wyłonienia zwycięzcy meczu.

W spornych sytuacjach Koordynator zastrzega sobie własną interpretację regulaminu.

IX. TERMINARZ GIER

Faza gminna Ligi musi wyłonić zwycięzcę do dnia 7.06.2010 r.
Faza powiatowa Ligi musi wyłonić zwycięzcę do dnia 25.06.2010 r.
Faza regionalna Ligi musi wyłonić zwycięzcę do dnia 24.09.2010 r.
Finały rozegrany zostanie 03.10.2010 r.

X. PODZIAŁ TERYTORIALNY ROZGRYWEK

Region Zachodni: Bytom, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Sośnicowice, Powiat Tarnowski, Pawonków.

Region Wschodni: Miedźna(Wola), Mikołów, Ornontowice, Tychy, Powiat Pszczyński.

Region Północny: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Konopiska, Koziegłowy, Kroczyce, Niegowa, Ogrodzieniec, Poczesna, Poraj, Zawiercie, Powiat Myszkowski.

Region Południowy: Powiat Bielski, Bielsko-Biała, Gaszowice, Godów, Gorzyce, Jasienica, Jastrzębie-Zdrój, Krzyżanowice, Lyski, Łodygowice, Pietrowice Wielkie, Porąbka, Rydułtowy, Węgierska Górka, Powiat Wodzisławski, Żory.

XI. FINANSOWANIE

Szczebel rozgrywek gminnych (zgłoszone szkoły SP, GIM z gminy) - Samorząd gminny

Mistrzostwa Powiatu (mistrzowie gmin, miast) - Samorząd powiatowy

Mistrzostwa Regionu (mistrzowie powiatów) - Urząd Marszałkowski

Mistrzostwo Województwa (mistrzowie regionów) - Urząd MarszałkowskiZobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie