Województwo Śląskie

Marka: INNOSILESIA

Konkurs - Innowator Śląska

Konkurs na najbardziej innowacyjne śląskie przedsiębiorstwo oraz instytucję sektora badawczo-rozwojowego województwa śląskiego

Organizatorzy:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”, Poddziałanie 8.1.2 POKL
  • Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w ramach projektu „Enterprise Europe Network”

Konkurs skierowany do: mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz instytucji sektora badawczo-rozwojowego posiadających siedzibę na terenie województwa śląskiego, którzy mogą poszczycić się sukcesami i osiągnięciami we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i technicznych oraz innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych lub opracowaniu własnych technologii bądź udoskonaleniu zakupionej technologii.

Cel konkursu:

  • promowanie firm i instytucji sektora badawczo-rozwojowego z województwa śląskiego wdrażających innowacyjne rozwiązania
  • poprawę wizerunku regionu poprzez promocję dobrych praktyk
  • zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych

Nagrodami w konkursie są:

  • nagroda specjalna Marszałka Województwa Śląskiego INNOSILESIA obejmująca nagrodę pieniężną w kwocie 5000 zł,
  • sponsorowany artykuł w lokalnej prasie dla czterech laureatów nagrody głównej,
  • grawerowany dyplom „Innowator Śląska 2013”,
  • grawerowane dyplomy dla wyróżnionych podmiotów,
  • promocja w biuletynie projektowym, na portalach internetowych oraz w technologicznej bazie projektowej.


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie