Województwo Śląskie

Marka: INNOSILESIA

Konkurs - Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki

Konkurs dla innowacyjnych firm i jednostek sektora badawczo-rozwojowego województwa śląskiego, które wypracowały wspólnie innowacyjne rozwiązania

Organizatorzy:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”, Poddziałanie 8.1.2 POKL
 • Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.

Konkurs skierowany do: jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw, które zgłaszają osobę/y fizyczne odpowiedzialne za powstanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania powstałego w wyniku współpracy przedsiębiorstwa i jednostki naukowej. Wdrożone innowacyjne rozwiązanie może zostać zgłoszone tylko raz i tylko przez jedną instytucję w ramach konkursu.

Cel konkursu:

 • Promocja wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz idei współpracy pomiędzy sferą przedsiębiorstw i nauki w województwie śląskim,
 • Poprawa wizerunku regionu, przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych działających na jego terenie poprzez promocję dobrych praktyk,
 • Zachęcanie przedsiębiorstw i jednostek naukowych do wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych i produkcyjnych,
 • Wybór najbardziej innowacyjnych rozwiązań wdrożonych w życie poprzez współpracę śląskich przedsiębiorstw i jednostek naukowych, które będzie można promować jako „dobre praktyki”,

Nagrody w konkursie:

 • Laureat I miejsca otrzymuje nagrodę specjalną Marszałka INNOSILESIA
 • Nagrody pieniężne:
  • I miejsce -5 000 zł
  • II miejsce – 3 000 zł
  • III miejsce - 2 000 zł
 • dyplom INNOSILESIA oraz artykuły w prasie mające na celu promowanie „dobrych praktyk” za I, II i III miejsce,
 • Każdy z laureatów głównej nagrody uzyskuje prawo do korzystania z logo konkursu INNOSILESIA w zakresie oznaczania swoich towarów i usług oraz w celach promocyjno-marketingowych,
 • Potwierdzeniem prawa do używania logo konkursu jest uzyskanie dyplomu INNOSILESIA oraz pisemnego zaświadczenia,
 • Każdy z podmiotów nominowanych do drugiego etapu uzyskuje certyfikat udziału w konkursie „Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki” w ramach marki INNOSILESIA


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie