Województwo Śląskie

Marka: INNOSILESIA

Konkurs - Re-produkt

W 2011 roku w ramach marki INNOSILESIA zorganizowany został konkurs „Re-produkt" wspólnie przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach oraz lidera projektu „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

W konkursie „Re-produkt" zadanie polegało na kreatywnym wykorzystaniu odpadów produkcyjnych.

Cel

Celem konkursu jest promocja wzornictwa; młodych, zdolnych projektantów oraz tworzenie sieci współpracy między nimi, a firmami i jednostkami badawczymi z woj. Śląskiego. Założeniem konkursu jest także propagowanie innowacyjnych, proekologicznych działań, zgodnych z prospołeczną wizją projektowania odpowiedzialnego, służącego zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw.

Dla kogo

Konkurs adresowany był do młodych kreatywnych ludzi z województwa śląskiego, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

Nagrody

  • nagroda główna - 5 tys. zł.
  • wystawa pokonkursowa w Rondzie Sztuki w Katowicach

Laureaci

Jury przyznało 2 równorzędne wyróżnienia (po 2,5 tys. zł). Otrzymały je Agnieszka Kosek oraz Marta Szafraniec.



Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie