Województwo Śląskie

Marka: INNOSILESIA

Konkurs - Usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości

Kkonkurs dla jednostek samorządu terytorialnego, który ma na celu promowanie i upowszechnienie wysokiej jakości usług publicznych na rzecz przedsiębiorczości w województwie śląskim

Organizatorzy:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”, Poddziałanie 8.1.2 POKL
  • Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.

Konkurs skierowany do: Jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych, które wdrożyły lub znacząco zmodyfikowały usługę publiczną skierowaną do podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego lub przyszłych przedsiębiorców z jego terenu, a wdrożenie lub modyfikacja odbyła się w roku poprzednim.

Cel konkursu:

  • Promowanie i upowszechnienie wysokiej jakości usług publicznych na rzecz przedsiębiorczości w województwie śląskim, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne (zwane dalej JST).
  • Promowanie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych.
  • Wzmocnienie zdolności JST do świadczenia usług publicznych o wysokiej dostępności i jakości na rzecz przedsiębiorczości
  • Wymianę dobrych praktyk pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego.
  • Zachęcenie mieszkańców do korzystania z usług publicznych świadczonych na rzecz przedsiębiorczości.

Nagrody w konkursie: Laureat konkursu otrzyma nagrodę w postaci szkolenia w zakresie kreowania lub rozwoju usług publicznych o szacowanej maksymalnej wartości 10 000, natomiast wyróżnione podmioty otrzymają dyplom udziału w konkursie.Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie