Województwo Śląskie

Walka ze smogiem

Pierwsze spotkanie grupy edukacyjnej

Dnia 13 czerwca 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie grupy edukacyjnej w ramach Zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji w województwie śląskim. Uczestnikami spotkania byli głównie reprezentanci instytucji naukowych, samorządowych oraz reprezentanci stowarzyszeń.

Cele grupy edukacyjnej:

  1. Opracowanie strategii działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie poprawy jakości powietrza na poziomie województwa.
  2. Rekomendacje do aktualizacji Programu Ochrony Powietrza, w zakresie naprawczych działań edukacyjnych.

Szczegółowe zadania, tj. określenie:

  • celu i zakresu edukacji,
  • głównych interesariuszy,
  • możliwości i technik promocyjnych,
  • kanałów dystrybucji informacji i edukacji,
  • możliwości finansowania.

Na pierwszym spotkaniu Członkowie grupy omówili najważniejsze zagadnienia, nad którymi będą pracować pod kątem skutecznej edukacji. Podjęto próbę doprecyzowania zarówno interesariuszy kampanii, jak i kanałów dystrybucyjnych oraz identyfikacji wizualnej przekazu. Ustalono, że członkowie Zespołu przygotują swoje propozycje nt. możliwości dystrybucji informacji i/lub materiałów edukacyjnych, które posłużą jako baza do kolejnych prac grupy.


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie