Województwo Śląskie

Walka ze smogiem

Czwarte spotkanie grupy technicznej

24 października 2016 roku odbyło się czwarte spotkanie grupy technicznej w ramach Zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji w województwie śląskim. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządów, jednostek naukowych, a także przedstawiciele Kraju Morawsko-Śląskiego z Czech.

Spotkanie w całości zostało poświęcone tematowi kontroli, w celu określenia obowiązków podmiotów, które zostaną objęte tzw. uchwałą antysmogową w zakresie niezbędnym do kontroli realizacji uchwały zgodnie z art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W trakcie spotkania zostały przedstawione rozwiązania niemieckie i czeskie w zakresie ograniczenia niskiej emisji oraz zaprezentowano jedną z metod pomiarowych.


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie