Województwo Śląskie

Małe granty

Małe granty z dnia 10 marca 2015

Oferta zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia "Ze zdrowiem nam do twarzy" Organizacja Kobiecego Parku podczas II Kongresu Kobiet Województwa Śłąskiego

Małe granty z dnia 24 lutego 2015

Oferta Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym oddział „Odrodzenie”, na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn.: „Rodzina-Rodzinie” – spotkania integracyjne dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych wraz ze swoimi rodzinami.

Małe granty z dnia 19 lutego 2015

Oferta Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny z Wrocławia, na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn.: "Promocja zdrowia - komórki macierzyste ratują wzrok".

Małe granty z dnia 18 września 2014

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym "Pomoc dla najuboższych".

Małe granty z dnia 18 września 2014

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym "Świąteczna Paczka".

Małe granty z dnia 11 września 2014

Oferta Śląskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Rudzie Śląskiej realizacji zadania publicznego pn.: Festyn „Słodko – Gorzko” zapobiegamy cukrzycy

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie