Województwo Śląskie

Małe granty

Małe granty z dnia 5 maja 2015

Oferta Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z siedzibą w Rudzie Śląskiej na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Regionalny festiwal artystyczno-wokalny ”DO-RE-MI” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Małe granty z dnia 20 kwietnia 2015

Oferta Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z Rudy Śląskiej na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego „Wyjazd po zdrowie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich opiekunów”.

Małe granty z dnia 2 kwietnia 2015

Oferta złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z Chorzowa dotycząca realizacji zadania publicznego Województwa Śląskiego w formie bezkonkursowej pod nazwą: „Szkolenie tyflologiczne dla członków PZN Okręg Śląski".

Małe granty z dnia 31 marca 2015

Oferta Fundacji ARKA NOEGO z Katowic na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: „Organizacja konferencji metodyczno-szkoleniowej oraz pikniku dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi”.

Małe granty z dnia 20 marca 2015

Oferta Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego pn. „Autyzm wyzwaniem dla rodziców i specjalistów”.

Małe granty z dnia 13 marca 2015

Oferta Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie „Fantazja” na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn.: Konferencja naukowo-szkoleniowa „Dziecko z niepełnosprawnością – od diagnozy do terapii”.

Małe granty z dnia 10 marca 2015

Oferta zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia "Ze zdrowiem nam do twarzy" Organizacja Kobiecego Parku podczas II Kongresu Kobiet Województwa Śłąskiego

Małe granty z dnia 24 lutego 2015

Oferta Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym oddział „Odrodzenie”, na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn.: „Rodzina-Rodzinie” – spotkania integracyjne dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych wraz ze swoimi rodzinami.

Małe granty z dnia 19 lutego 2015

Oferta Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny z Wrocławia, na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn.: "Promocja zdrowia - komórki macierzyste ratują wzrok".

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie