Województwo Śląskie

Procedury w urzędzie

Procedura urzędowa z dnia 20 maja 2010

Zakazanie na terenie województwa lub jego części utrzymywania pszczół lub dopuszczenie utrzymywania pszczół określonej linii

Procedura urzędowa z dnia 18 maja 2010

Inne kompetencje samorządu województwa w zakresie ustawy o rybactwie śródlądowym

Procedura urzędowa z dnia 18 maja 2010

Ocena wypełnienia obowiązku prowadzenia przez uprawnionego do rybactwa racjonalnej gospodarki rybackiej.

Procedura urzędowa z dnia 18 maja 2010

Udzielanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym.

Procedura urzędowa z dnia 18 maja 2010

Ustanawianie lub znoszenie obrębów ochronnych dla ryb

Procedura urzędowa z dnia 18 maja 2010

Ustanawianie obrębów hodowalnych dla ryb

Procedura urzędowa z dnia 18 maja 2010

Znoszenie obrębów hodowlanych dla ryb

Procedura urzędowa z dnia 18 maja 2010

Zwalnianie użytkowników z prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

Procedura urzędowa z dnia 19 stycznia 2010

Procedura urzędowa 19 stycznia 2010 r. Uzyskanie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Procedura urzędowa z dnia 17 grudnia 2009

Szczegółowy tryb postępowania dla zadań objętych Programem WID

zadania na drogach wojewódzkich Województwa Śląskiego, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego współfinansowane w 2010 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie