Województwo Śląskie

Aktualności

Holendrzy uczą się, jak my to robimy

Przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego spotkali się z reprezentantami Zespołu Weryfikacji SVB zajmującego się kwestią ubezpieczeń społecznych w Holandii


Gmina na 6

 W Sali Sejmu Śląskiego rozstrzygnięto konkurs „Gmina na 6 województwa śląskiego”. W pracach kapituły uczestniczył marszałek Wojciech Saługa


Śląskie – przyspieszamy!

Podsumowano realizację Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Żeby Odra znów była Odrą

Podczas pierwszego posiedzenia zespołu doradczego ds. rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego wręczono powołania dla poszczególnych członków nowego gremium


Smogowa rewolucja

Jak skutecznie rozwiązać problem SMOGU? - na to pytanie próbowali znaleźć odpowiedź  uczestnicy panelu podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wśród nich - marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa


Towarzystwo skazane na sukces

Zarząd Stowarzyszenia „Pro-Silesia” Biznes-Nauka-Samorząd rekomendował wybór Rady Programowej, jej przewodniczącego i czterech wiceprzewodniczących


Śląskie stawia na nowoczesny transport

Zarząd zatwierdził do dofinansowania projekty związane z zakupem taboru kolejowego i tramwajowego


Zbudowały nas przemysłowe historie

Opowiedzieć historię regionu przez pryzmat miejsc, obiektów i ich twórców. Koncepcja Szlaku Magnatów Przemysłowych może połączyć miejsca związane z historią tych, którzy przyczynili się do rozwoju przemysłu w regionie


Nauka i pasja tworzenia. Lekcje w Muzeum Śląskim

Na rozpoczynający się rok szkolny Muzeum Śląskie przygotowało nową ofertę edukacyjną dla szkół i przedszkoli. Zajęcia w przestrzeniach wystaw to ciekawa alternatywa dla lekcji w szkolnych ławkach.


Markowe Śląskie

Podczas XXIII gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach po raz ósmy rozstrzygnięto konkurs „Marka-Śląskie”Zobacz również

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie