Województwo Śląskie

Procedury w urzędzie

Procedura urzędowa z dnia 19 stycznia 2007

Zezwolenie na wykonywanie zarobkowych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Informacja niniejsza jest kierowana do przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie, zmianę, wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, o zasięgu tych przewozów wykraczającym poza obszar co najmniej jednego powiatu oraz poza obszar co najmniej jednego województwa. UWAGA!! Działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób może być podejmowana i wykonywana na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r., w krajowym transporcie drogowym. Zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

Procedura urzędowa

1. Ogłoszenie o naborze

Procedura urzędowa

Baterie i akumulatory

Procedura urzędowa

Egzamin stwierdzający kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami

Procedura urzędowa

Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz o opłacie produktowej

Procedura urzędowa

Informacja o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania

Procedura urzędowa

Opłata za wprowadzanie substancji zubożających warstwę ozonową

Procedura urzędowa

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Procedura urzędowa

Pozwolenie wodnoprawne

Procedura urzędowa

Przeniesienie koncesji geologicznej na rzecz innego podmiotu

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie