Województwo Śląskie

Procedury w urzędzie

Procedura urzędowa

Udostępnianie informacji geologicznych zgromadzonych w Wojewódzkim Archiwum Geologicznym

Procedura urzędowa

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Procedura urzędowa

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Procedura urzędowa

Ulgi w opłatach za korzystanie ze środowiska, opłatach produktowych, opłatach za substancje kontrolowane oraz w karach pieniężnych

Procedura urzędowa

Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Procedura urzędowa

Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu do środowiska.

Procedura urzędowa

Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem

Procedura urzędowa

Wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji dotyczących składowiska odpadów na rzecz podmiotu zainteresowanego przejęciem składowiska odpadów

Procedura urzędowa

Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na wydobywanie odpadów.

Procedura urzędowa

Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części.

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie