Województwo Śląskie

Procedury w urzędzie

Procedura urzędowa

Pozwolenie wodnoprawne

ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), MARSZAŁKOWIE WOJEWÓDZTW UTRACILI KOMPETENCJE DO WYDAWANIA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH Z DNIEM 1.01.2018r.

Procedura urzędowa

Przeniesienie koncesji geologicznej na rzecz innego podmiotu

Procedura urzędowa

Sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

Procedura urzędowa

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Procedura urzędowa

Stwierdzenie nadpłaty w opłatach za korzystanie ze środowiska.

Procedura urzędowa

Udostępnianie informacji geologicznych zgromadzonych w Wojewódzkim Archiwum Geologicznym

Procedura urzędowa

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Procedura urzędowa

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Procedura urzędowa

Ulgi w opłatach za korzystanie ze środowiska, opłatach produktowych, opłatach za substancje kontrolowane oraz w karach pieniężnych

Procedura urzędowa

Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie