Województwo Śląskie

Procedury w urzędzie

Procedura urzędowa

Stwierdzenie nadpłaty w opłatach za korzystanie ze środowiska.

Procedura urzędowa

Udostępnianie informacji geologicznych zgromadzonych w Wojewódzkim Archiwum Geologicznym

Procedura urzędowa

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Procedura urzędowa

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Procedura urzędowa

Ulgi w opłatach za korzystanie ze środowiska, opłatach produktowych, opłatach za substancje kontrolowane oraz w karach pieniężnych

Procedura urzędowa

Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Procedura urzędowa

Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu do środowiska.

Procedura urzędowa

Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem

Procedura urzędowa

Wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji dotyczących składowiska odpadów na rzecz podmiotu zainteresowanego przejęciem składowiska odpadów

Procedura urzędowa

Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na wydobywanie odpadów.

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie