Województwo Śląskie

Aktualności

Województwo Śląskie przyjęte do Zgromadzenia Regionów Europy

8 grudnia 2000 podczas sesji ogólnej w Seinäjoki w Finlandii Województwo Śląskie zostało przyjęte do Zgromadzenia Regionów Europy (ARE - Assemblee des Regions d'Europe). Nasz region jest piątym po Dolnośląskim, Małopolskim, Opolskim i Zachodniopomorskim polskim województwem będącym członkiem ARE

Konferencja Towarzystwa Urbanistów Polskich

28 listopada 2000 w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja Towarzystwa Urbanistów Polskich oddziału Katowice poświęcona zasadom postępowania w zakresie gospodarki przestrzennej w sytuacji niepewności legislacyjnej

Młodzież śląska na szczycie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

25 listopada 2000 Prezes Rady Ministrów RP prof. Jerzy Buzek wraz z 15-osobową grupą młodzieży ze szkół średnich województwa śląskiego uczestniczył w szczycie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej w Budapeszcie

Konferencje i seminaria nt. edukacji

Zarząd Województwa Śląskiego organizuje konferencje dotyczące działania szkół i placówek oświatowych

Dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

21 listopada 2000 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży na rok 2001

Konferencja Transport 2000

W dniach 21-22 listopada 2000 wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Śląskiego Lucjan Kępka uczestniczył w odbywającej się w Ostrawie wystawie i konferencji "Transport 2000". Podczas spotkania omawiano kwestię transeuropejskiego połączenia Gdańsk-Ostrawa-Wiedeń

Młode pokolenie o Śląsku

21 listopada 2000 Członek Zarządu Województwa Śląskiego Jerzy Guła wręczył nagrody laureatom konkursu "Śląsk 2050 - wizja pokoleniowa", zorganizowanego przez Górnośląskie Towarzystwo Gospodarcze

Konkurs na stanowisko Dyrektora Filharmonii Śląskiej w Katowicach

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Filharmonii Śląskiej w Katowicach

Przyznano dotacje na programy pomocy bezdomnym

16 listopada 2000 Zarząd Województwa Śląskiego przyznał 304 118 zł dotacji na realizację programów pomocy osobom bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością i marginalizacją społeczną

Marszałek sponsoruje lwa

16 listopada 2000 wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Śląskiego dr Grzegorz Szpyrka odwiedził Śląski Ogród Zoologiczny. Powodem wizyty była obietnica objęcia opieką sponsorską 4-miesięcznej lwicy Angeli. Grzegorz Szpyrka przeznaczy na jej utrzymanie kwotę 800 zł. miesięcznie z funduszy prywatnych


Zobacz również

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie