Wiadomości

fot. arch. BP Tomasz Żak 2019-06-18

Dostęp do Gmachu Sejmu Śląskiego - zmiany organizacyjne

Wejście do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wyłącznie od ul. Jagiellońskiej


fot. arch. BP Tomasz Żak 2019-07-18

Ogłoszenie niewypłacalności przez biuro STEJA TRAVEL

Komunikat dla podróżnych organizatora turystyki: STEJA TRAVEL Łukasz Kucierski z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Wielkopolskiej 77


fot. BP Patryk Pyrlik 2019-07-17

I posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

W spotkaniu udział wzięła m.in. członek zarządu województwa śląskiego Izabela Domogała, będąca jednocześnie przewodniczącą Komitetu, Jarosław Wesołowski, dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Grzegorz Baranowski, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego


fot. UMWS 2019-07-17

Platforma CRIT Spotkanie bilateralne

Marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża biorą udział w polskiej delegacji uczestniczącej w spotkaniu bilateralnym na poziomie Komisji Europejskiej i polskiego Koordynatora prac Platformy Regiony Górnicze w Transformacji. Ze strony rządowej koordynatorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Energii


fot. UMWS 2019-07-16

Współpraca na rzecz transformacji regionu

W ramach V spotkania Grup Roboczych Platformy Regiony Górnicze w Transformacji, wicemarszałek Wojciech Kałuża uczestniczył w dyskusji poświęconej prezentacji dobrych praktyk w zakresie angażowania środowisk lokalnych w prace na rzecz skutecznej transformacji


fot. UMWS 2019-07-16

Regiony Górnicze w Transformacji

Marszałek Jakub Chełstowski uczestniczy w pracach Grup Roboczych w ramach Platformy Regiony Górnicze w Transformacji utworzonej w inicjatywy Komisji Europejskiej