Gazeta Parkowa

Gazeta informacyjna Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie

Adres redakcji:
Aleja Różana 2,
41 - 501 Chorzów

Tel. 601 472 618,
fax. 032 793 70 09
E - mail: gazeta@parkslaski.pl  

Redaktor naczelny: Łukasz Buszman
Wydawca: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie

Linki do stron zewnętrznych
Archiwum Gazety Parkowej