Laureaci Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku

2005 - 2018

Nagrody za wydarzenie muzealne roku 2005

kategoria „wystawy"

 • Muzeum Śląskie w Katowicach za wystawę „Brandt...Malczewski...Siemiradzki. Malarze w kręgu Monachium 1828 - 1914"

kategoria „publikacje"

 • Muzeum w Bielsku-Białej za książkę „Mity antyczne w sztuce na przestrzeni wieków" w oparciu o zbiory Muzeum w Bielsku-Białej

kategoria „dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych"

 • Muzeum Chleba w Radzionkowie

kategoria „dokonania z zakresu konserwacji"

 • Muzeum w Tarnowskich Górach za konserwację obrazu „Portret mężczyzny w czarnym stroju z koronkowym kołnierzem"

Wyróżnienia:

kategoria „wystawy"

 • Muzeum w Gliwicach za przygotowanie ekspozycji „Żydzi gliwiccy", która stała się punktem wyjścia dla wieloaspektowego potraktowania tak ważnego tematu wraz z imprezami towarzyszącymi
 • Muzeum Częstochowskie za wystawę „Jasna Góra w dobie potopu. Sanktuarium Matki Bożej za Wazów (1587-1668)", która przybliżyła ważne wydarzenie w dziejach narodu polskiego i za imponujące wydawnictwo towarzyszące ekspozycji
 • Muzeum w Raciborzu za przygotowanie wystawy „Matejko - kolekcjoner" oraz za przygotowanie i realizację sesji muzealno-konserwatorskiej, w której połączono walory naukowe z edukacyjnymi

kategoria „publikacje"

 • Muzeum w Gliwicach - „Gliwicki Preis-Courant. Wzorniki wyrobów Królewskiej Odlewni Żeliwa w Gliwicach w zbiorach Muzeum w Gliwicach"
 • Muzeum Zamkowe w Pszczynie - publikacja „Muzeum Zamkowe w Pszczynie"
 • Muzeum Historii Katowic - „Fotografia ojczysta Józefa Dańdy"
 • Muzeum Częstochowskie - „Vademecum zbiorów. Rocznik Muzeum Częstochowskiego. Wydanie jubileuszowe 1905 - 2005"

Uznanie Komisji zdobyło także Muzeum w Gliwicach za organizację III Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego „Gliwickie sacrum", o dużych walorach edukacyjnych i zasięgu obejmującym niemal całe miasto.


Nagrody za wydarzenie muzealne roku 2006

kategoria „wystawy"

 • Muzeum Śląskie w Katowicach - „Kicz. Między wstydem a zachwytem"

kategoria „publikacje"

 • Muzeum Historii Katowic za wydawnictwo „Paweł Steller. Życie i twórczość (1895-1974), część I i II"

kategoria „dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych"

 • Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie - „Zabawa w muzeum 2"

kategoria „dokonania z zakresu konserwacji" - dwie nagrody ex aequo:

 • Muzeum Śląskie w Katowicach - Konserwacja obrazów z Lwowskiej Galerii Sztuki: Wacław Szymanowski „Tkacz", Wincenty Wodziński „Odpoczynek żniwiarzy"
 • Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Renowacja westybulu i klatki schodowej oraz konserwacja gobelinu „Synowie Amazonek szukający ojców"

Wyróżnienia:

kategoria „wystawy"

 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - „Dziecko w obiektywie historii. Górny Śląsk i pogranicze"
 • Muzeum Częstochowskie w Częstochowie - „Dzieje miasta Częstochowy. Od pradziejów do końca XVIII wieku. Etap I"
 • Muzeum w Gliwicach - „Fenomeny i fantomy. Gliwickie środowisko fotograficzne w latach 1951-2000"
 • Centrum Scenografii Polskiej, Oddział Muzeum Śląskiego w Katowicach - widowisko autorskie Jerzego Moskala „Myślenie oczami"
 • Muzeum Historii Katowic - „Od Katowic do Stalinogrodu"
 • Muzeum Zamkowe w Pszczynie - „Nowa zbrojownia". Wystawa stała w gotyckich podziemiach pszczyńskiego zamku
 • Muzeum w Rybniku - „150 lat kolei w Rybniku"

kategoria „publikacje"

 • Muzeum w Gliwicach - „Żydzi gliwiccy. Materiały pokonferencyjne"
 • Muzeum Śląskie w Katowicach „Grafika i rysunek polski 1800 - 1945. Katalog zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach"

kategoria „dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych"

 • Muzeum w Gliwicach - IV Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego. „Iustitia et Industria. Architektura utilitarna Gliwic"
 • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - projekt „Górnicza rodzina - tradycja, praca i wypoczynek"

kategoria „dokonania w zakresie konserwacji"

 • Muzeum w Raciborzu - konserwacja księgi rękopiśmiennej „Transsumpt praw miejskich i przywilejów miasta Krzanowic"


Nagrody za wydarzenie muzealne roku 2007

kategoria „wystawy" - dwie nagrody ex aequo:

 • - Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego w Katowicach za wystawę scenograficzną pt. „Maski rzeczywistości. Wystawa lalek, kukieł, projektów scenograficznych i rysunków Jadwigi Mydlarskiej-Kowal" - Muzeum w Gliwicach za wystawę pt. "Żeliwo europejskie. Gliwice - Berlin - Sayn. Królewskie pruskie odlewnie żeliwa"

kategoria „publikacje"

 • Muzeum w Bielsku-Białej za wydawnictwo pt. „Rzeźba ze zbiorów etnograficznych Muzeum w Bielsku-Białej" aut. Elżbiety Teresy Filip

kategoria „dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego"

 • Muzeum Miejskie w Żorach za projekt pt. "Szlakiem czekolady..."

kategoria „dokonania z zakresu konserwacji" - 2 nagrody ex aequo:

 • Muzeum Zamkowe w Pszczynie za konserwację kompleksu zamkowego
 • Muzeum w Raciborzu za konserwację Umbrelli z ok. poł. XVIII w. z elementami XVII w. ze zbiorów Muzeum w Raciborzu

Wyróżnienia:

kategoria „wystawy"

 • Muzeum Śląskie w Katowicach za wystawę etnograficzną pt."Gospodarstwo. Rzeczy zwyczajne, niezwykłe, zapomniane"
 • Muzeum Miejskie w Tychach za wystawę pt. "Sztuka w przestrzeni miasta. Artyści znani z tyskich kościołów"

kategoria „publikacje"

 • Muzeum w Gliwicach za wydawnictwo pt. "Górny Śląsk w starej fotografii. Zdjęcia ze zbiorów Muzeum w Gliwicach i Muzeum Śląskiego w Görlitz", aut. Damiana Recława i Martiny Pietsch
 • Muzeum Śląskie w Katowicach za wydawnictwo pt. "Herby miast województwa śląskiego", aut. Małgorzaty Kaganiec
 • Muzeum Historii Katowic w Katowicach za wydawnictwo pt. "Katowice Nikiszowiec. Miejsce, ludzie, historia", aut. Joanny Tofilskiej

kategoria „dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego"

 • Muzeum w Bielsku-Białej za projekt pt. "III Średniowieczny Jarmark Świętojański"
 • Muzeum w Raciborzu za projekt pt. "Sesja muzealno-konserwatorska"


Nagrody za wydarzenie muzealne roku 2008

kategoria „wystawy"

 • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - „Niech przemówią kamienie - opowieść o dawnym górnictwie na Śląsku"

kategoria „publikacje"

 • Muzeum Zagłębia w Będzinie - „Będzin 1358 - 2008" (3 tomy monografii miasta wydanej z okazji jubileuszu 650-lecia nadania Będzinowi praw miejskich, praca zbiorowa)

kategoria „dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego"

 • Muzeum w Sosnowcu - „Od Trójkąta Trzech Cesarzy do Traktatu w Schengen"

kategoria „dokonania z zakresu konserwacji"

 • Muzeum w Bielsku-Białej - remont elewacji zewnętrznej Zamku Sułkowskich, siedziby Muzeum w Bielsku-Białej 2006 - 2008 (jury podkreśliło także walor projektu Sala z rycerzem - rezerwat architektoniczno-archeologiczny)

Wyróżnienia:

kategoria „wystawy":

 • Muzeum Historii Katowic w Katowicach - „Secesja na karcie pocztowej",
 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - „Kultura Cucuteni. Sztuka i religia",
 • Muzeum w Bielsku - Białej - Ekspozycja stała formą promocji wielonarodowego dziedzictwa kulturowego, historycznego śląsko-małopolskiego pogranicza i współczesnego Podbeskidzia oraz punktem wyjścia i pomocą dydaktyczną w prowadzeniu lekcji muzealnych i warsztatów dla dzieci i młodzieży,
 • Muzeum Śląskie w Katowicach - „Magia dawnej fotografii"

kategoria „publikacje"

 • Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego w Ustroniu - „Ustroń 1305 -2005, T.II, 1945 -2005" (praca zbiorowa)
 • Muzeum Śląskie w Katowicach - Barbara Bazielich - „Kolory Europy"
 • Muzeum Historii Katowic w Katowicach - „Pozdrowienia z Katowic. Gruss aus Kattowitz"

kategoria „dokonania w zakresie konserwacji"

 • Muzeum w Gliwicach - rewitalizacja Zamku Piastowskiego w Gliwicach - utworzenie Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Kulturalnej

kategoria „dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych i popularyzacji dziedzictwa kulturowego"

 • Muzeum Śląskie w Katowicach - akcja promocyjno-edukacyjna „Świąteczna jazda z Muzeum Śląskim. Śląskie Boże Narodzenie"
 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Obraz a słowo". Literacki opis dzieła malarskiego z kategorią obcojęzyczną
 • Muzeum Chleba w Radzionkowie k/Bytomia - Odtworzenie starej piekarni i realizacja nowej ekspozycji - podsumowanie dziesięcioletniej działalności Muzeum Chleba
 • Muzeum w Bielsku-Białej - Warsztaty muzealne dla dzieci i młodzieży
 • Muzeum Miejskie w Żorach - Projekt edukacyjny „Homo ludens"


Nagrody za wydarzenie muzealne roku 2009

kategoria „wystawy"

 • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - „Tajemnice lasu karbońskiego"

kategoria „publikacje" - dwie nagrody ex aequo:

 • - Muzeum Śląska Cieszyńskiego - Praca zbiorowa „Drewniane kościoły i kaplice w Beskidach i okolicy" - Muzeum Śląskie w Katowicach - „Secesja i jej górnośląskie formy" red. Katarzyna Jarmuł

kategoria „dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego"

 • Muzeum w Gliwicach za „VII Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego" w cyklu propozycji związanych z rocznicą wybuchu II wojny światowej

kategoria „dokonania z zakresu konserwacji"

 • Muzeum w Raciborzu za konserwację zespołu zabytkowych obrazów z chorągwi cechowych XVIII/XIX wieku pochodzących ze zbiorów Muzeum w Raciborzu

Wyróżnienia:

kategoria „wystawy"

 • Muzeum Historii Katowic za wystawę „Portrecista elit przedwojennych Katowic - Józef Kodoń (1890-1968)"
 • Muzeum Śląskie w Katowicach za wystawę „Maska. Magia - sztuka - metamorfoza"
 • Muzeum w Tarnowskich Górach za wystawę „Ciebie przyzywam w siedmiu ogniach. Żydzi tarnogórscy - historia i obrzędowość"

kategoria „dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego"

 • Muzeum w Żorach za „Amerindia". Projekt kulturoznawczo - edukacyjny

kategoria „publikacje"

 • Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego - Jan Szczepański, „Dzienniki z lat 1935 - 1945"
 • Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Zabytkowa Kopalnia Srebra - „Ziemia tarnogórska w obiektywie"


Nagrody za wydarzenie muzealne roku 2010

kategoria „wystawy"

 • Muzeum Śląskie w Katowicach za wystawę „Ach, co to był za ślub... Śląskie zwyczaje i obrzędy weselne w XIX i XX wieku"

kategoria „publikacje książkowe"

 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu za wydawnictwo pt. „Kolekcja współczesnej sztuki polskiej Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Katalog nabytków z lat 2003-2009" autorstwa Marka Meschnika

kategoria „dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych i popularyzacji dziedzictwa kulturowego", w tym wydawnictwa multimedialne

 • Muzeum Śląskie w Katowicach za projekty pn. „Czym jest obraz?" i „Sztuka przez dotyk". Projekty przybliżające galerie malarstwa polskiego osobom niewidomym i niedowidzącym

kategoria „dokonania z zakresu konserwacji"

 • Muzeum Zamkowe w Pszczynie za konserwację i restaurację buduaru i łazienki w apartamencie księżnej Daisy von Pless w Zamku w Pszczynie

Wyróżnienia:

kategoria „wystawy"

 • Muzeum Miejskie w Tychach za wystawę „Pokażę Ci Górny Śląsk. Miejsca szczególne, znaczące, niezwykłe"
 • Muzeum w Gliwicach za wystawę „Słusznie słyną dziś Gliwice..." Nowa wystawa stała odlewów artystycznych ze zbiorów Muzeum w Gliwicach
 • Muzeum Śląskie w Katowicach za wystawę „Krajobraz Europy Chopina"

kategoria „publikacje książkowe"

 • Muzeum w Bielsku-Białej za wydawnictwo pt. „Oblicza Bielska-Białej. Twórcy ikonografii miasta. Prace ze zbiorów Muzeum w Bielsku-Białej" autorstwa Teresy Dudek-Bujarek, Elżbiety Teresy Filip, Piotra Keniga
 • Muzeum Miejskie w Żorach za wydawnictwo „Leksykon żorski", pod redakcją Lucjana Buchalika i Tomasza Góreckiego
 • Muzeum w Rybniku za wydawnictwo pt. „An Outline of History of Rybnik (until 1989)"
 • Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie za wydawnictwo pt. „O Goralech, Valaších, Laší a Jaccích na Těšínském Slezsku - O Góralach, Wałachach, Lachach i Jackach na Śląsku Cieszyńskim" autorstwa Mariana Dembinioka

kategoria „dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych i popularyzacji dziedzictwa kulturowego", w tym wydawnictwa multimedialne

 • Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie za projekt pn. „Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego - Enklawa Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego w Wiśle"
 • Muzeum Śląskie w Katowicach za projekt „O Śląsku po ślonsku". Lekcyje ślonskiej godki."
 • Muzeum w Gliwicach za projekt „MEMO. Młoda Elita Muzealnych Odkrywców"

kategoria „dokonania z zakresu konserwacji"

 • Muzeum w Raciborzu za konserwację trzynastu zabytkowych grafik i jednego szkicu piórkiem ze zbiorów Muzeum w Raciborzu


Nagrody za wydarzenie muzealne roku 2011

kategoria „wystawy"

 • Muzeum w Gliwicach za wystawę „Rynek - centrum średniowiecznego i nowożytnego miasta"

kategoria „publikacje książkowe"

 • Muzeum w Gliwicach za wydawnictwo pt. „Historia miasta Gliwice" autorstwa Benno Nietschego

kategoria „dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego, w tym wydawnictwa multimedialne" - dwie nagrody ex aequo:

 • Muzeum Śląskie w Katowicach: za projekt pn."Daj się zwerbować". Obchody Roku Pamięci Powstań Śląskich
 • Muzeum w Rybniku - za projekt pn.„Górny Śląsk na zakręcie historii"

kategoria „dokonania z zakresu konserwacji" - dwie nagrody ex aequo:

 • Muzeum w Raciborzu za projekt „Konserwacja obrazu olejnego na blasze „Św. Antoni Padewski" pochodzącego z XIX w. ze zbiorów Muzeum w Raciborzu
 • Muzeum w Tarnowskich Górach za projekt „Prace konserwatorsko - badawcze kolekcji malarstwa zachodnioeuropejskiego ze zbiorów Muzeum w Tarnowskich Górach"

Wyróżnienia:

kategoria „wystawy" 

 • Centrum Scenografii Polskiej Oddziału Muzeum Śląskiego w Katowicach za Festiwal „Jerzy Skarżyński - Architekt wyobraźni"    
 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu za wystawę „Kobieta w dziejach i współczesności Bytomia"
 • Muzeum w Bielsku-Białej za wystawę „Oblicza Bielska - Białej. Twórcy ikonografii miasta. Prace ze zbiorów Muzeum w Bielsku - Białej."
 • Muzeum Historii Katowic za wystawę „Dom lalki. Rzeczywistość w miniaturze"

kategoria „publikacje"

 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu za wydawnictwo „Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. 100 lat dziejów". Praca zbiorowa pod redakcją Jana Drabiny i Mieczysława Dobkowskiego
 • Muzeum Miejskie w Żorach za publikację: „Dogon ya gali. Dawny świat Dogonów" autorstwa Lucjana Buchalika
 • Muzeum Śląskie w Katowicach za publikację „W obcym kraju... Wojska sprzymierzone na Górnym Śląsku. 1920-1922. Praca zbiorowa pod redakcją Sebastiana Rosenbauma
 • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu za publikację autorstwa Jadwigi Pawlas - Kos pt. „Górniczy Śląsk w sztuce naiwnej"
 • Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie za publikację „Sztuka gotyku i renesansu" . Katalog zbiorów Działu sztuki Muzeum Śląska Cieszyńskiego autorstwa Ireny Adamczyk

kategoria „dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego, w tym wydawnictwa multimedialne"

 • Muzeum w Raciborzu za projekt pn. „Święty Florian na Śląsku". Konferencja muzealna i wystawa „Św. Florian w zbiorach muzeów"

Nagrody za wydarzenie muzealne roku 2012

kategoria „wystawy"
Komisja zaproponowała podział kwoty nagrody i przyznanie dwóch równorzędnych nagród:

 • Muzeum Miejskie w Tychach za wystawy: „Prof. Kazimierz Wejchert w stulecie urodzin" oraz „Rok obrzędowy na ziemi pszczyńskiej"
 • Muzeum w Sosnowcu za wystawę „Szalone lata dwudzieste i trzydzieste"

kategoria „publikacje książkowe"

 • Muzeum Historii Katowic za publikację „Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo", red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz

kategoria „dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego (w tym wydawnictwa multimedialne)"

 • Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego w Katowicach za „Festiwal Nowej Scenografii/Scenografia 6D. Sześć wymiarów scenografii"

kategoria „dokonania z zakresu konserwacji"
Komisja zaproponowała podział kwoty nagrody i przyznanie dwóch równorzędnych nagród:

 • Muzeum w Gliwicach za projekt „Konserwacja obrazu Portret króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II z około 1790 r."
 • Muzeum Śląskie w Katowicach za projekt „Konserwacja Tryptyku z Zarzecza i rzeźby św. Mikołaja z XV w."

Wyróżnienia:

kategoria „wystawy"

 • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu za modernizację wystaw stałych z zakresu kultury górniczej
 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu za wystawę „Utracone nadzieje. Ludność żydowska w województwie śląskim/katowickim w latach 1945-1970"
 • Muzeum w Tarnowskich Górach za wystawę „Toalety retro. Dawne sprzęty sanitarno-higieniczne"
 • Muzeum Śląskie w Katowicach za wystawę „Sztukmistrz. Erwin Sówka retrospektywnie"

kategoria „publikacje książkowe"

 • Muzeum Śląskie w Katowicach za katalogi zbiorów: M. Kaganiec: „Pokażę Wam inny Górny Śląsk. Katalog zbiorów pocztówek Muzeum Śląskiego w Katowicach", H. Olszewska-Jarema, A. Sarna „Mistrzowie plakatu polskiego w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach"

Muzeum w Rybniku za publikację „Dzieje kolei w Polsce", red. Dawid Keller

 • Muzeum Zamkowe w Pszczynie za wysoką jakość merytoryczną i edytorską całości działań wydawniczych: J. Gałaszek „Kronika konserwatorska Muzeum Zamkowego w Pszczynie", materiały z konferencji konserwatorskiej Muzeum Zamkowego w Pszczynie „Problematyka funkcjonowania muzeów w obiektach zabytkowych", red. M. Kluss, materiały z konferencji naukowej z okazji 65-lecia Muzeum Zamkowego w Pszczynie „Kolekcje sztuki i rzemiosła artystycznego w muzeach - rezydencjach" praca zbiorowa, „Znane i nieznane. Ilustrowany przewodnik po wystawie" praca zbiorowa, album „Pszczyna wczoraj i dziś" praca zbiorowa, L. Kruczek, M. Nyga „Portrety. Katalog zbiorów Muzeum Zamkowego w Pszczynie"

kategoria „dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego (w tym wydawnictwa multimedialne)"

 • Muzeum w Bielsku-Białej za projekt wystawienniczo-edukacyjny „Wokół grafiki"
 • Muzeum w Gliwicach za projekt edukacyjny „Nadaj sobie formę"

kategoria „dokonania z zakresu konserwacji"

 • Muzeum Zamkowe w Pszczynie za konserwację i restaurację salonu księżnej Marii Teresy Cornwallis - West

Nagrody za wydarzenie muzealne roku 2013

Kategoria WYSTAWY

Nagroda:

 • Muzeum Miejskie w Tychach za wystawę „Dostał Jacek elementarz... Szkolnictwo w Tychach w XX wieku”.

Wyróżnienia:

 • Muzeum w Gliwicach za wystawę „Naturalista, czyli Wilhelm von Blandowski w Australii”;
 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu za wystawę „Zapomniane nekropolie”;
 • Muzeum Miasta Jaworzna za wystawę „Wincenty Drabik – teatr malarski”.

Kategoria PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Nagroda:

 • Muzeum w Gliwicach. Projekt wydawniczy „Blandowski”.

Wyróżnienia:

 • Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Jan Kruczek: „Kusze i ich twórcy”;
 • Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. Janusz Spyra: „Utracony świat Żydów na Śląsku Cieszyńskim”;
 • Muzeum Śląskie w Katowicach. Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko, Małgorzata Paul: „Lale, misie, koniki... Zabawki w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach”.

Kategoria DOKONANIA Z ZAKRESU INICJATYW EDUKACYJNYCH ORAZ POPULARYZACJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (w tym wydawnictwa multimedialne)

Nagroda:

 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu za projekt edukacyjny „Etnografika”.

Wyróżnienia:

 • Muzeum Śląskie w Katowicach za projekt edukacyjno-popularyzatorski „Dopiszmy się do historii. Społeczna akcja pozyskiwania obiektów do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”;
 • Muzeum Miejskie w Tychach za projekt edukacyjny „Klub Południk”;
 • Muzeum w Gliwicach za projekt edukacyjny „Kibicujemy emocjom”.

Kategoria DOKONANIA Z ZAKRESU KONSERWACJI

Nagroda:

 • Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” za projekt: Konserwacja malowanej szafy ludowej ze zbiorów Muzeum „Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie” wraz z wydarzeniami towarzyszącymi: wystawą „Malowane meble ludowe” i sesją konserwatorską „Tajemnice starej szafy. O konserwacji mebli”.

Wyróżnienie:

 • Muzeum Śląskie w Katowicach za projekt: Konserwacja Tory ze zbiorów Muzeum Śląskiego Katowicach.

Nagrody za wydarzenie muzealne roku 2014

Kategoria WYSTAWY

Nagrody:

 • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu za wystawę „Niezwykła historia. Kopalnia Królowa Luiza w latach 1791-1998”;
 • Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach za wystawę „Wystawa stała poświęcona Powstaniom Śląskim i plebiscytowi”.

Wyróżnienia:

 • Muzeum Miejskie w Tychach za wystawę „Z zakamarków szuflad, z zakamarków pamięci. Wystawa pamiątek rodzinnych tyszan”;
 • Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” za wystawę „Młyny wodne nad Liswartą i Pankówką”;
 • Muzeum Historii Katowic za wystawę „Władysław Skoczylas – mistrz Pawła Stellera”.

Kategoria PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Nagrody:

 • Muzeum Historii Katowic za publikację: Urszula Rzewiczok: „Dąb. Dzieje dzielnicy Katowic”;
 • Muzeum w Tarnowskich Górach za publikację: Zofia Krzykowska: „Zobaczyć niewidzialne. Zabytki sztuki sakralnej w powiecie tarnogórskim”.

Wyróżnienia:

 • Muzeum w Miejskie w Żorach za publikację: „Ex Africa semper aliquid novi. T. I-III.” w ramach serii wydawniczej „Polskie poznawanie świata”;
 • Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie za publikację: Zbigniew Szczepanek „Cieszyn. Miasto nad Olzą”;
 • Muzeum Śląskie w Katowicach za publikację: „Teatralium. Malarstwo, literatura, teatr” pod redakcją Dagmary Stanosz.

Kategoria DOKONANIA Z ZAKRESU INICJATYW EDUKACYJNYCH ORAZ POPULARYZACJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (w tym wydawnictwa multimedialne)

Nagrody:

 • Muzeum w Gliwicach za projekt edukacyjny „Chłopiec z Gliwic”;
 • Muzeum Częstochowskie za projekt edukacyjny „Modernizacja ekspozycji „in situ” w rezerwacie Archeologicznym w Częstochowie – Rakowie”

Wyróżnienia:

 • Muzeum Śląskie w Katowicach za projekt edukacyjno-popularyzatorski „Kto żyw bieży do wieży” – cykl jesiennych spotkań plenerowych dla dorosłych i dla dzieci;
 • Muzeum Zamkowe w Pszczynie za projekt edukacyjny „Otwarte pracownie konserwatorskie. Muzealne warsztaty konserwatorsko-artystyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Dział Konserwacji w Muzeum i Stajniach Książęcych w Pszczynie”;
 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu za projekt edukacyjny „MUZeum MUZycznie”.

Kategoria DOKONANIA Z ZAKRESU KONSERWACJI

Nagrody:

 • Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” za projekt „Konserwacja oleodruku z przedstawieniem Matki Boskiej Kodeńskiej wraz z wydarzeniami towarzyszącymi”;
 • Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej za projekt „Remont elewacji wewnętrznej oraz zadaszenie dziedzińca Zamku Książąt Sułkowskich”.

Wyróżnienia:

 • Muzeum w Gliwicach za projekt „Konserwacja zbroi japońskich ze zbiorów Muzeum w Gliwicach”;
 • Muzeum w Raciborzu za projekt „Konserwacja zabytkowych zegarów ściennych ze zbiorów Muzeum w Raciborzu”;
 • Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” za projekt „Remont i konserwacja młyna wodnego i młyna wiatrowego ze zbiorów Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

 


Nagrody za wydarzenie muzealne roku 2015

Kategoria WYSTAWY

Nagroda

 • Muzeum Śląskie w Katowicach za wystawę Lech Majewski. Podziemne słońce,
 • Muzeum w Tarnowskich Górach za wystawę W cieniu wielkiej wojny. Życie codzienne w powiecie tarnogórskim w latach 1914-1918,

Wyróżnienie

 • Muzeum Historii Katowic za wystawę Witkacy i kobiety. Nienasycenie,
 • Muzeum w Sosnowcu za wystawę Kobieta jest jak Sosnowiec,
 • Muzeum w Rybniku za wystawę Huta Silesia Design.

Kategoria PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Nagroda

 Muzeum w Gliwicach; Damian Recław: Przemysł Górnego Śląska na dawnej fotografii (do 1945 roku),

Wyróżnienie

 • Muzeum Miejskie w Żorach; Polskie poznawanie świata. Kolekcja pozaeuropejska Muzeum Miejskiego w Żorach. Red. Lucjan Buchalik, Katarzyna Podyma,

Wyróżnienie

 • Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej łącznie za dwie publikacje: Kinga Kawczak: Te co skaczą i fruwają. Przedstawienia zwierząt w sztuce ze zbiorów Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej oraz Bielscy książęta Sułkowscy jakich nie znacie,
 • Muzeum Zamkowe w Pszczynie: Chłodny powiew wachlarzy. Wachlarz europejski od XVII do XX wieku. Katalog wystawy,
 • Muzeum Historii Katowic; Zofia Szota: Anna Chojnacka. Fotografie,
 • Muzeum Miejskie w Tychach; Patryk Oczko: Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta.

Kategoria DOKONANIA Z ZAKRESU INICJATYW EDUKACYJNYCH ORAZ POPULARYZACJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (w tym wydawnictwa multimedialne)

Nagroda

 • Muzeum Miejskie w Żorach za projekt edukacyjny Śląski rok obrzędowy skarbnicą wiedzy o regionie i rodzinie,
 • Muzeum Śląskie w Katowicach za Festiwal otwarcia nowej siedziby Muzeum Śląskiego,

Wyróżnienie

 • Muzeum w Gliwicach za projekt edukacyjny Jak dziecko do obrazu,
 • Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach za projekt edukacyjny Zrozumieć powstania,
 • Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie za projekt edukacyjny „Od kołowrotka do kabotka”. Edukacja regionalna w skansenie.

Kategoria DOKONANIA Z ZAKRESU KONSERWACJI

Nagroda

 • Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie za projekt: Konserwacja zabytkowego wozu pogrzebowego ze zbiorów muzeum,
 • Muzeum w Raciborzu za projekt: Konserwacja ściany wschodniej zakrystii w dawnym kościele ss. dominikanek p. w. Św. Ducha w Raciborzu, obecnie muzeum,

Wyróżnienie

 • Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie za projekt: Konserwacja ołtarzyka domowego ze zbiorów muzeum wraz z wydarzeniami towarzyszącymi: wystawą „Drewno polichromowane – kilka słów o konserwacji” oraz sesją konserwatorską „Drewno polichromowane. Konserwacja, badanie, zachowanie”. 

Nagrody za wydarzenie muzealne roku 2016

Kategoria WYSTAWY

Nagroda:

 • Muzeum Historii Katowic za wystawę Sztuka konserwacji,
 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu za wystawę Dar Samuela Hirscha,

Wyróżnienie:

 • Muzeum Miejskie w Tychach za wystawę Od myszy do cesarza wszyscy żyją z gospodarza. Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej,
 • Muzeum Zamkowe w Pszczynie za wystawę Memento Mori. Pochówki Panów Pszczyńskich,
 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu za wystawę Wystarczy światło i czerń. Leon Wyczółkowski.

Kategoria PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Nagroda:

 • Muzeum w Gliwicach: Zofia Rydet. Zapis socjologiczny 1978-1990. Tekst i wybór zdjęć: Wojciech Nowicki, fotografie: Zofia Rydet,
 • Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu: Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. Praca zbiorowa pod red. Antoniego Barciaka i Andrzeja T. Jankowskiego,

Wyróżnienie:

 • Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej: Piotr Kenig, Wioletta Stysińska: Stara Fabryka. Przemysł Bielska-Białej w XIX i XX wieku. Dawna technika włókiennicza,
 • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: Narracje górnicze z terenu Zabrza. Kopalnia to je do mie wszystko. Praca zbiorowa: Magdalena Kaczmarek, Małgorzata Kłych, Konrad Kołakowski, Beata Piecha-van Schagen, Dawid Skrabania, Alan Zych.

Kategoria DOKONANIA Z ZAKRESU INICJATYW EDUKACYJNYCH ORAZ POPULARYZACJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (w tym wydawnictwa multimedialne)

Nagroda:

 • Muzeum Śląskie w Katowicach za Widowisko „Rasa. Pieśni antracytu”.

Kategoria DOKONANIA Z ZAKRESU KONSERWACJI

Nagroda:

 • Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” za projekt: Konserwacja skrzyni dębowej z okuciami żelaznymi ze zbiorów Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” wraz z wydarzeniami towarzyszącymi.

Nagrody za wydarzenie muzealne roku 2017

Kategoria WYSTAWY

Nagroda

 • Muzeum Śląskie w Katowicach za wystawę Zaczęło się od ziarna… Historia roślin uprawnych,
 • Muzeum Miejskie w Żorach za wystawę Nasza tożsamość,
Wyróżnienie
 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu za wystawę Z głową w chmurach? Czepce, czepki i półczepce,
 • Muzeum Śląskie w Katowicach za instalację Daniego Karavana Reflection / Odbicie / אָפּשפּיגלונג

Kategoria PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Nagroda

 • Muzeum w Gliwicach za publikację Żeliwo. Odlewnictwo artystyczne w dawnych Gliwicach (1796 – 1945),
 • Muzeum Śląskie w Katowicach za publikację Z bliska i z oddali. Stroje ludowe na Śląsku,

Wyróżnienie

 • Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” za publikację dzieła depozytariusza niematerialnego dziedzictwa kulturowego: Najmilsze zimowe wieczory. Piyrzi furgało, berōw sie słuchało,
 • Muzeum Historii Katowic za publikację Ewangelicy w Katowicach. Przewodnik.

Kategoria DOKONANIA Z ZAKRESU INICJATYW EDUKACYJNYCH I POPULARYZACJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, w tym wydawnictwa multimedialne.

Nagroda

 • Muzeum w Gliwicach za cykl spotkań edukacyjnych Mały muzealnik,
 • Muzeum Miejskie w Żorach za projekt: Muzeoraj. Muzeum w przyjaźni z dziećmi i rodziną,

Wyróżnienie

 • Muzeum Śląskie w Katowicach za projekt: „Na tropie Tomka”. Przestrzeń edukacyjna dla rodzin z dziećmi,
 • Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach za projekt: Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich”. II seria.

Kategoria DOKONANIA Z ZAKRESU KONSERWACJI

Nagroda

 • Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” za przedsięwzięcie: Kościół ewangelicko-augsburski z Bytomia Bobrka – rekonstrukcja obiektu i wystroju z wykorzystaniem oryginalnych elementów konstrukcyjnych i wyposażenia,

Wyróżnienie

 • Muzeum w Rybniku za projekt: Konserwacja pełna „Biblii” w tłumaczeniu Marcina Lutra z 1693 roku ze zbiorów Muzeum w Rybniku,
 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu za projekt: Konserwacja i ochrona Domu Modlitwy Kongregacji Wyznania Mojżeszowego w Bytomiu przed całkowitym zniszczeniem.

Nagrody za wydarzenie muzealne roku 2018

Kategoria WYSTAWY

Nagroda

 • Muzeum w Gliwicach, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich - oddział Muzeum w Gliwicach za wystawę Żydzi na Górnym Śląsku

Wyróżnienie

 • Muzeum Śląskie w Katowicach za wystawę Męska rzecz,
 • Muzeum Miejskie w Żorach za wystawę Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano,
 • Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu za wystawę Wajda,
 • Muzeum w Tarnowskich Górach za wystawę Na straży porządku publicznego. Policja Województwa Śląskiego w latach 1922-1939,
 • Muzeum Historyczne w Bielsku – Białej za wystawę Niepodległa. Od Czytelni Polskiej do Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Muzeum Zamkowe w Pszczynie za wystawę Dialogi w wyobraźni. Wystawa strojów i obiektów z kolekcji Muzealne Mody i Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

Kategoria PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Nagroda

 • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu za publikację Kult świętej Barbary wśród górników kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku. Tom 1,
 • Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu za publikację Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. Szkło zagłębiowskie i prasowane,

Wyróżnienie

 • Muzeum w Gliwicach za publikację Gliwice. Biografia miasta
 • Muzeum Śląskie w Katowicach za publikację Perspektywa wieku dojrzewania. Szapocznikow-Wróblewski-Wajda

Kategoria DOKONANIA Z ZAKRESU INICJATYW EDUKACYJNYCH I POPULARYZACJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, w tym wydawnictwa multimedialne

Nagroda

 • Muzeum Śląskie w Katowicach za projekt: Sztuka łączenia. Program edukacji włączającej dla osób niesłyszących
 • Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej za projekt: Niepodległa. Projekt - Nasza niepodległość

Wyróżnienie

 • Muzeum Miejskie w Żorach za projekt: Muzealna misja patriotyczna. Kurs na Niepodległość
 • Muzeum Częstochowskie za przedsięwzięcie: VII Konkurs Sztuki Ludowej. Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki

Kategoria DOKONANIA Z ZAKRESU KONSERWACJI

Nagroda główna

 • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu za przedsięwzięcie Konserwacja i rewitalizacja Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu

Wyróżnienie

 • Muzeum w Rybniku za projekt Konserwacja 25 zabytkowych chorągwi i sztandarów cechowych znajdujących się w zbiorach Działu Historii Rzemiosła Muzeum w Rybniku