Analiza 2015

Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2015 roku

Opracowanie przedstawia:

 1. Ewidencję gruntów i budynków w województwie śląskim wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 r.
 2. Strukturę zmian własności gruntów.
 3. Strukturę zmian sposobu użytkowania gruntów.
 4. Strukturę gruntów użytkowanych rolniczo.
 5. Analizy agrarne na przykładzie wybranych gmin:
  • Gmina Opatów powiat kłobucki,
  • Gmina Toszek - obszar wiejski powiat gliwicki,
  • Gmina Mszana powiat wodzisławski.

Analiza została opracowana w oparciu o przekazane przez Starostów powiatowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz Programy prac urządzeniowo-rolnych wykonane na zlecenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Załączniki
Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2015