Region Walonii (Belgia)

Współpraca w oparciu o umowę Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z Rządem Walonii oraz Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii.

Nazwa partnerskiego regionu: REGION WALONIA

Adres strony internetowej: www.wallonie.be

Kraj: Belgia P

odstawowe informacje:

  • powierzchnia: 16 844 km2
  • ludność: 3 598 tys. mieszkanców
  • główne miasta: Namur (stolica 107 tys.), Liege, Charleroi, Mons

Podział administracyjny: 5 prowincji, gminy

Instytucja współpracująca:
Rząd Regionu Walonii - Gouvernement Wallon
Wspólnota Francuska Belgii - Communauté Française de la Belgique
Wallonie-Bruxelles International (WBI) Place Sainctelette, 2 1080 BRUXELLES, Belgia

Jednostka wiodąca w zakresie kontaktów na terenie Polski:
Délégation Wallonie-Bruxelles - Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela,
Ambasada Belgii w Warszawie, ul. Skorupki 5, 00-546 Warszawa

Podstawa prawna współpracy: Województwo Śląskie realizuje Programy wykonawcze oparte na: Umowie o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii i Rządem Regionu Walonii, zawartej 10 października 1996r. oraz Umowie o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli, zawartej 29 listopada 2004r.