Nowe otwarcie Parku Śląskiego

Park Śląski przejdzie metamorfozę. Rewitalizacja parku ma kosztować 226 mln zł i będzie największym programem inwestycyjnym od czasu jego powstania

Umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele Zarządu Województwa Śląskiego marszałek Wojciech Saługa i wicemarszałek Michał Gramatyka oraz prezes Parku Śląskiego Aneta Moczkowska.

„Spełnione obietnice budują wiarygodność. W ostatnich latach zainwestowaliśmy w Parku Śląskim prawie miliard złotych i po modernizacji Stadionu Śląskiego, Wesołego Miasteczka i Planetarium, które właśnie przechodzi remont, przyszedł czas na wypełnienie treścią pozostałych przestrzeni parku. To nie slogany, a realne pieniądze na realne projekty. W ciągu siedmiu lat planujemy dwadzieścia inwestycji, które pozwolą odkryć Park Śląski na nowo” – mówił w trakcie konferencji marszałek Wojciech Saługa.

Największy park miejski w Polsce przejdzie rewitalizację dzięki funduszom pochodzącym z inicjatywy finansowej Jessica. Wśród najważniejszych projektów znajdą się m.in. rewitalizacja parkowych alejek, odbudowa kolejki szynowej, rewitalizacja otoczenia i hali „Kapelusz”, modernizacja kanału regatowego, rosarium i Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, a także budowa Parku Wielu Pokoleń, Centrum Bioróżnorodności i nowego kąpieliska, które ma zastąpić kultową „Falę”.

Proces modernizacji Parku Śląskiego rozpoczął się wraz z powołaniem dwa lata temu konwentu ds. Parku Śląskiego, któremu przewodniczył prof. Jerzy Buzek. Praca ekspertów, a później rektorów najważniejszych uczelni z regionu, stanowiła inspirację i przyczyniła się do stworzenia priorytetowych zadań rewitalizacyjnych parku.

„Naszym wspólnym, najważniejszym celem jest, by park był atrakcyjny jak przed laty i codziennie przyciągał ludzi z całego regionu. To niezwykłe miejsce, które przez lata stanowiło zwornik życia całego regionu. Park Śląski musi być centrum rekreacji, biznesu, kultury i nauki, a te pieniądze pozwolą wypełnić rdzeń parku i staną się początkiem nowej wizji dla tego miejsca” – oceniał prof. Jerzy Buzek.

Program rewitalizacji Parku Śląskiego planowany jest na okres siedmiu lat. W tym czasie nową jakość zyska nie tylko infrastruktura parku – w tym alejki i mała architektura, ale również najbardziej znane miejsca odwiedzane co roku przez tysiące gości – Kanał Regatowy, Duży Krąg Taneczny czy największe w Polsce Rosarium.

„Niemal codziennie rozmawiam z kimś, dla kogo to miejsce jest szczególnie ważne. Wielu mieszkańców regionu lokuje tu swoje wspomnienia lub wyobrażenia o tym, jak park powinien funkcjonować. Ten rosnący zbiór opowieści powodował coraz większą potrzebę przybliżenia faktycznej jakości tej przestrzeni do aspiracji użytkowników. Rozpoczęcie tego zadania to wielkie wyzwanie i zaszczyt, bo przecież tworzymy nową jakość dla jednego z najważniejszych miejsc w województwie” – dodała Aneta Moczkowska, prezes Parku Śląskiego.

Szczególnie istotne w wymiarze społecznym wydaje się ponowne udostępnienie w Parku Śląskim kompleksu wodnego nawiązującego do tradycji kąpieliska „Fala”. Dzięki funduszom pozyskanym na rewitalizację, „Nowa Fala” powróci do parku w miejscu, które będzie lepiej odpowiadać współczesnym potrzebom gości, z uwzględnieniem komfortowego dojazdu. Kompleks powstanie przy ul. Siemianowickiej. „Nowa Fala” umożliwi ożywienie kolejnej, północnej przestrzeni kompleksu, dzisiaj często omijanej przez odwiedzających park.

Zbudowanie kąpieliska da jednocześnie szansę na otworzenie dla gości terenu, na którym kiedyś znajdowały się baseny – w samym sercu zielonego kompleksu. Plan na tę przestrzeń zakłada stworzenie Parku Wielu Pokoleń - otwartego i bezpłatnego miejsca rodzinnych spotkań, z atrakcjami dla seniorów oraz rodziców z dziećmi – w tym z atrakcjami wodnymi, innowacyjnymi placami zabaw czy miejscami sportowej aktywności. Szczegóły projektu będą uzgadniane w najbliższych miesiącach z mieszkańcami regionu podczas szerokiego procesu konsultacyjnego.

Pracom rewitalizacyjnym w Parku Śląskim będzie się można przyglądać spacerując, biegając czy jeżdżąc na rowerze wzdłuż trasy, jaka wytyczona została pomiędzy najważniejszymi przestrzeniami, w których prowadzone będą prace.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Załączniki
Rewitalizacja Parku Śląskiego - lista zadań [PDF 223,4kB]
Rewitalizacja Parku Śląskiego - mapa zadan [PDF 4,1MB]

Filmy